Aterotromboza to zakrzepowe powikłanie miażdżycy. Instytut Aterotrombozy to naukowo-szkoleniowa organizacja typu non-profit zajmująca się zwiększeniem świadomości istnienia aterotrombozy w środowiskach medycznych oraz w polskim społeczeństwie oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla środowiska medycznego związanej z zapobieganiem oraz leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca (miażdżyca tętnic wieńcowych), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń.

Nadciśnienie tętnicze a miażdżyca i jej powikłania

 • Nadciśnienie tętnicze stosunkowo łatwo zdiagnozować – do postawienia rozpoznania wystarczą prawidłowo przeprowadzone pomiary ciśnienia tętniczego podczas wizyty lekarskiej. Ciśnienie tętnicze warto zmierzyć podczas każdej wizyty lekarskiej , a szczególnie, jeżeli występują objawy, które mogą sugerować obecność nadciśnienia tętniczego lub jego powikłań: bóle głowy, zawroty głowy, dolegliwości dławicowe, wykładniki upośledzenia funkcji nerek w badaniach laboratoryjnych lub przerostu mięśnia sercowego. Za nieprawidłowe przyjmuje się wartości skurczowego ciśnienia tętniczego równe lub większe 140 mmHg, a rozkurczowego ciśnienia tętniczego równe lub większe 90 mmHg . Normy ciśnienia tętniczego są nieco bardziej restrykcyjne dla pomiarów dokonywanych w warunkach domowych – za wartości graniczne uważa się 135 mmHg (skurczowe) i 85 mmHg (rozkurczowe).

  Nadciśnienie tętnicze to jeden z najczęściej spotykanych czynników ryzyka chorób układu krążenia . Duże badania epidemiologiczne (jak badanie NATPOL) wskazują, że nieprawidłowo wysokie wartości ciśnienia tętniczego można stwierdzić nawet u co piątego dorosłego Polaka lub Polki . Jeżeli uświadomimy sobie, że ponad cztery miliony osób w Polsce choruje na nadciśnienie tętnicze , zrozumiemy dlaczego efektywne rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego stanowią ważny element prewencji chorób układu krążenia.

  W dużych badaniach obserwowano wyraźną korelację między wartościami ciśnienia tętniczego (szczególnie skurczowego) a ryzykiem wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych - wraz ze wzrostem wartości ciśnienia tętniczego zwiększa się ryzyko zawału serca, udaru mózgu i innych klinicznych manifestacji chorób układu krążenia.

Otyłość, zespół metaboliczny i inne czynniki ryzyka a miażdżyca i jej powikłania

 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Konferencji Naukowej „Najnowsze metody prewencji i leczenia miażdżycy oraz jej zakrzepowych powikłań", która odbędzie się 26 listopada 2016 roku w Warszawie w Hotelu InterContinental.

  Aterotromboza jest groźnym dla życia procesem będącym następstwem miażdżycy i zaburzeń krzepnięcia .

  Zespół metaboliczny jest zbiorem wzajemnie powiązanych czynników ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i metabolicznych (ryzyko kardiometaboliczne). Pomimo że powstało wiele definicji tego zespołu, ostatnia, opracowana w 2005 r. przez International Diabetes Federation (IDF), pozwala w prosty sposób, na podstawie obwodu talii wytypować osoby z otyłością brzuszną i tym samym, zwiększonym ryzykiem kardiometabolicznym. Kryteria podane przez IDF uwzględniają różnice etniczne. U mieszkańców Europy (rasy białej) otyłość brzuszną stwierdzamy, gdy obwód talii mierzony w połowie odległości między dolnym brzegiem żeber, a górnym grzebieniem kości biodrowej jest większy lub równy 80 cm u kobiet, a 94 cm u mężczyzn.

Powikłania miażdżycy – zawał serca

 • Zawał serca jest jedną z najczęstszych ostrych klinicznych manifestacji aterotrombozy. Z definicji, zawał serca oznacza martwicę fragmentu mięśnia sercowego. Przyczyną martwicy jest niedostateczna dostawa tlenu i składników odżywczych do mięśnia sercowego względem jego zapotrzebowania. Żeby zrozumieć mechanizm zawału serca zastanówmy się jak tlen i inne niezbędne składniki odżywcze są dostarczane do komórek mięśnia serca.

  Zawał serca to jeden z najczęstszych ostrych stanów kardiologicznych. Dzięki prowadzonemu Ogólnopolskiemu Rejestrowi Ostrych Wieńcowych dysponujemy danymi o częstości występowania ostrego zespołu wieńcowego i zawału serca. Każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 100 000 przypadków ostrego zespołu wieńcowego. W oparciu o dane z Rejestru możemy powiedzieć, że około 60% ostrych zespołów wieńcowych przebiega z martwicą mięśnia sercowego (czyli spełnia kryteria rozpoznania zawału serca).

  Klasycznym objawem niedokrwienia mięśnia sercowego jest zespół dolegliwości nazywanych dławicą piersiową. Najczęściej występującym objawem jest ból w klatce piersiowej. Charakter i natężenie bólu może być różne. Zwykle jest to ból dławiący, opisywany przez chorych jako ucisk lub rozpieranie w klatce piersiowej. Znacznie rzadziej występuje ból kłujący. Natężenie dolegliwości też może być różne i zależy od skłonności osobniczych – ból może być nie do wytrzymania, może być stosunkowo niewielki lub zmienny w czasie.

  Szczególnie groźnym zjawiskiem jest tzw. opóźnienie przedszpitalne – wydłużenie czasu od początku wystąpienia objawów do hospitalizacji. Według danych z Rejestru średnie opóźnienie przedszpitalne w Polsce to ponad 3 i pół godziny. Jest to spowodowane obawą chorych przed wezwaniem pogotowia ratunkowego i zbyt długim oczekiwaniem na ustąpienie objawów. W rzeczywistości każde dolegliwości dławicowe lub napad duszności utrzymujące się dłużej niż 20 minut stanowią dostateczny powód do niepokoju i wezwania pogotowia ratunkowego. Objawy trwające dłużej niż 20 minut rzadko ustępują samoistnie, a nawet jeżeli ustąpią można spodziewać się, że będą nawracać. W przypadku zawału serca istnieje zasada „złotej godziny” rokowanie pacjenta jest najkorzystniejsze jeżeli uda się udrożnić zamknięte naczynie wieńcowe w ciągu pierwszych 60 (a nawet 90) minut od wystąpienia objawów. To logiczne, ponieważ w pierwszych minutach niedokrwienia najłatwiej odwrócić niekorzystne zmiany metaboliczne w komórkach mięśnia sercowego i zapobiec martwicy.

Powikłania miażdżycy – udar mózgu

 • Na udar mózgu zapada w Polsce prawie 65 000 osób rocznie. Udar mózgu może wystąpić w każdym wieku, najczęściej chorują osoby starsze po 60. roku życia – 80%. Należy jednak pamiętać, że 20% zapadających na udar, to jest ponad 12 000 osób rocznie, to ludzie młodsi, w wieku 35-59 lat, a więc aktywni zawodowo i wychowujący dzieci, opiekujący się osobami w podeszłym wieku.

  Udar mózgu to zaburzenie przepływu krwi w naczyniach mózgowych, w wyniku którego występują objawy uszkodzenia układu nerwowego (np. niedowład, zaburzenia mowy).

  Najczęściej występujące objawy stwierdzane w przypadku udaru mózgu to nagle pojawiające się:

  Chory z objawami udaru mózgu powinien jak najszybciej wezwać Pogotowie Ratunkowe i trafić do szpitala.

Czym jest aterotromboza?
Ratowanie życia jest łatwiejsze niż myślisz. Zobacz film.
Dyskusje
co po zawale?
Instytut Aterotrombozy dla lekarzy
Lekarz POZ i medycyna rodzinna

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłasza rozpoczęcie Ogólnopolskiego Programu Zdrowie Medycyna i Farmacja Roku 2016.
Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej w Polskiej Agencji Prasowej S.A.

Ogólnopolski Program Zdrowie Medycyna i Farmacja Roku 2016

W dniach 20-21 listopada 2015 roku w Krakowie odbyła się VIII Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2015 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Podobnie jak w poprzednich latach Konferencja zgromadziła blisko 500 uczestników. Tegoroczna Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym ICE Kraków, zlokalizowanym nieopodal Wawelu.

KARDIOLOGIA PREWENCYJNA 2015 - podsumowanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Porannym Biegu po Plantach Krakowskich, który rozpocznie się 21 listopada 2015 r. o godz. 7:00.

Bieg, wydarzenie towarzyszące konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2015”, uświetnią swoją obecnością najlepsi specjaliści z dziedziny kardiologii!

Pod naszym patronatem: "II Poranny Bieg po Plantach Krakowskich"
Kardiologia i Kardiochirurgia

Statystyki pokazują, że lepsze wykrywanie i leczenie migotania przedsionków zmniejsza liczbę udarów mózgu, dlatego Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło portal  ArtymiaGroziUdarem.pl. To kolejna platforma edukacyjna, dzięki której eksperci PTK chcą pomagać pacjentom - tym razem chorym z arytmią serca lub osobom nią zagrożonym.

Powstał portal informacyjny dla osób z arytmią serca

Poznańscy lekarze z I Kliniki Kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim Przemieniania Pańskiego przy ul. Długiej najprawdopodobniej jako pierwsi w Polsce wszczepili pacjentom nowoczesny kardiowerter-defibrylator.

W Poznaniu wszczepiono nowoczesny kardiowerter-defibrylator

Przekonanie, że zawał dotyczy jedynie ludzi starszych jest z założenia błędne, bo o ile w tej grupie wiekowej  odsetek zawałowców jest najwyższy, to systematycznie przybywa również młodych pacjentów z problemami sercowymi - uważa prof. prof. Zbigniew Kalarus, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pomysłodawca portalu Copozawale.pl.

Młode serca po zawale

Polecamy wydarzenia dla lekarzy:

Diabetologia we współpracy z diabetologiaonline

Zaledwie 1,7% Polaków ma całkowicie zdrowe dziąsła1. Występowaniu chorób przyzębia sprzyjają czynniki ryzyka takie jak: niewłaściwa higiena jamy ustnej, palenie tytoniu, stres, otyłość, ale również…cukrzyca. 14 listopada br., podczas Światowego Dnia Cukrzycy, ogłoszono, że w naszym kraju na cukrzycę choruje 3 miliony osób, z czego milion w ogóle o tym nie wie. Niestety, poziom wiedzy na temat zależności między występowaniem i przebiegiem cukrzycy a chorobami przyzębia, również pozostawia wiele do życzenia.

Choroby dziąseł a cukrzyca - dość słodzenia, pora poznać prawdę!

Często stosowane leki w terapii cukrzycy typu 2, mimo że w ten sam sposób regulują poziom glukozy we krwi, to inaczej oddziałują na serce u kobiet i mężczyzn. Do takich wniosków doszli profesorowie Robert J. Gropler i Janet B. McGill z Washington University School of Medicine w St. Louis.

Leki przeciwcukrzycowe wpływają odmiennie na serca kobiet i mężczyzn

O cukrze, który uzależnia jak narkotyk, mówi się biała śmierć. Podnosi poziom glukozy powodując cukrzycę, a co za nią idzie, wiele różnych chorób. Alternatywą dla osób dbających o zdrowie, które nie chcą odmawiać sobie słodkich przyjemności, jest ksylitol. Z racji tego, że ulega przemianie w organizmie bez udziału insuliny, przeznaczony jest także dla osób, które zwykłego cukru spożywać nie mogą.

Ksylitol alternatywą dla białego cukru
Neurologia i Neurochirurgia

W Polsce udaru doznaje około 70 tys. osób, z czego umiera ok. 40% z nich, co stanowi trzecią przyczynę śmierci, zaraz po zawałach i urazach.

29 października obchodzimy Światowy Dzień Udaru Mózgu

Udar mózgu jest pierwszą przyczyną inwalidztwa i trzecią przyczyną śmierci. Całkowity koszt leczenia szpitalnego pacjentów po udarach mózgu wyniósł w 2012 r. 545 mln zł (o 7,61% więcej niż w roku 2010). Częstość występowania udaru mózgu systematycznie rośnie, chociaż zapobieganie udarom jest łatwe i nie zbyt drogie.

Ile kosztuje nas leczenie udaru mózgu?

Wrocławscy neurochirurdzy wykorzystali komórki glejowe z opuszki węchowej do regeneracji uszkodzonego rdzenia kręgowego. W rezultacie zupełnie sparaliżowany pacjent powoli odzyskuje czucie w nogach. To największe osiągnięcie w medycynie ostatnich dekad.

Komórki glejowe z opuszki węchowej naprawiają przerwany rdzeń kręgowy

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.