Doniesienie naukowe

Czy staże zagraniczne mają pozytywny wpływ na racjonalne wykorzystywanie zasobów szpitala przez rezydentów?

Wyjazdy na staże chirurgiczne do krajów rozwijających się to dla rezydentów okazja do sprawdzenia się w trudnych warunkach i zarazem przygoda. Pozwalają też w pewien sposób zaspokoić potrzebę niesienia bezinteresowne pomocy. Ale jak takie staże odbijają się na późniejszym postępowaniu młodych lekarzy? Głos w tej sprawie zabrali autorzy artykułu w Journal of Surgical Education.

Podróże kształcą – temu nieszczególnie odkrywczemu stwierdzeniu trudno zaprzeczyć. Czy jednak kształcą także młodych lekarzy, tę szczególną grupę, która światło słoneczne ogląda tylko wtedy, gdy schodzi po dyżurze? Wszak wnętrzności ludzkie wyglądają tak samo pod każdą szerokością geograficzną. Tę właśnie ważką kwestię rozważają autorzy artykułu Do International Rotations Make Surgical Residents More Resource-Efficient? A Preliminary Study.

Porównują oni dwie grupy rezydentów – tych, którzy odbyli miesięczny staż w jednym z państw rozwijających się (w tym wypadku: Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Indie, Meksyk, Peru, Ruanda, Togo i Wietnam) i tych, którzy kształcili się wyłącznie w swoim kraju – przede wszystkim pod kątem racjonalnego podejścia do zlecania pacjentom testów laboratoryjnych i badań. Oprócz obiektywnych danych, zebranych w Saint Mary’s Medical Center na podstawie obserwacji poczynionych w latach 2004–2010 i obejmujących w sumie 21 młodych lekarzy, w tym 6 z doświadczeniem zdobytym w jednym z wyżej wymienionych państw, autorzy biorą też pod uwagę ich opinię dotyczącą tego, czy pobyt za granicą miał wpływ na ich obecny sposób postępowania, zarówno jeśli chodzi o procedury medyczne, jak i o kwestie etyczne.  

Zasadnicze badanie polegało jednak na obliczeniu średniej kwoty, jaką na pacjenta „przeznacza” dana grupa stażystów, przy czym dokonano dodatkowego podziału na „przed pobytem za granicą” i „po powrocie”, co wiązało się z przekonaniem, że osoby odwiedzające państwa trzeciego świata w celu niesienia pomocy także przed wyjazdem obdarzone były większą wrażliwością społeczną, gdyż mogło to w taki czy inny sposób rzutować na ich decyzje. Okazało się, że o ile przed wyjazdem ci, którzy się na niego zdecydowali, generowali w skali miesiąca znacząco wyższe koszty dla szpitala od tych, którzy pozostali na miejscu (odpowiednio: 860$ i 645$), o tyle po powrocie sytuacja ulegała odwróceniu: wyjeżdżający „wydawali” średnio o 122$ mniej (oszczędzając na badaniach diagnostycznych i zlecając więcej testów laboratoryjnych), podczas gdy reszta aż o 338$ więcej. Z drugiej strony, śmiertelność wśród pacjentów leczonych przez pierwszą grupę była nieznacznie wyższa, z uwagi na niewielką grupę badanych nie da się jednak stwierdzić, czy jest to rzeczywisty problem, czy jakieś statystyczne zawirowanie.

Ankiety dotyczące samodzielnej oceny zostały wypełnione przez czterech rezydentów, którzy spędzili miesiąc za granicą i wykazały, że większość z nich stała się we własnym przekonaniu bardziej świadoma potrzeby racjonalnego korzystania z zasobów szpitala, bowiem tam, gdzie się udali, musieli sobie radzić pomimo braku wielu z nich, co pozwoliło im zauważyć, że nie zawsze ich obfitość jest gwarantem postawienia trafnej diagnozy.

Niestety grupa badanych była zbyt mała, by na podstawie otrzymanych wyników można było wyciągnąć ostateczne wnioski. Rezultaty wskazują jednak na to, że warto bliżej przyjrzeć się kwestii staży zagranicznych i rozważyć ich popularyzację, jak bowiem widać, ich wpływ na decyzje rezydentów, czy też ogólniej – na postrzeganie przez nich pewnych problemów – jest pozytywny.

Piśmiennictwo:

Oliphant, J.L., Ruhlandt, R.R., Sherman, S.R., Schlatter, M.G., and Green, J.A. (2012). Do international rotations make surgical residents more resource-efficient? A preliminary study. J Surg Educ 69, 311–319.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.