Z polskiej perspektywy

Cukrzyca a kierowanie pojazdem mechanicznym – trudności orzecznicze, kontrowersje lekarza diabetologa - praca poglądowa

Celem pracy było przedstawienie problemów orzeczniczych z jakimi spotyka się lekarz diabetolog w codziennej praktyce w odniesieniu do kierowców pojazdów mechanicznych leczonych z powodu cukrzycy. Na podstawie piśmiennictwa omówiono diagnostykę, sposoby udokumentowania, zalecenia oraz przeciwwskazania u osób chorujących na cukrzycę i ubiegających się o wydania prawa jazdy lub jego kontynuację.

„Rządy i Ministerstwa Zdrowia krajów Europy powinny przyjąć za swój obowiązek i stać się odpowiedzialnymi za stworzenie warunków, które umożliwiłyby znaczne ograniczenie wielkich strat z powodu cukrzycy i śmierci, jakie ona powoduje. Kraje te powinny formalnie uznać znaczenie problemów cukrzycy i wytworzyć środki do ich rozwiązania. Należy na szczeblach lokalnych, krajowych i europejskich stworzyć oraz formalnie opublikować plany zapobiegania, rozpoznawania i leczenia cukrzycy, a szczególnie jej powikłań – ślepoty, niewydolności nerek, zgorzeli i amputacji kończyn dolnych, nasilenia choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu”(1).

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce w związku z rozwojem ekonomicznym państwa doszło do zdecydowanego, dotychczas nieodnotowywanego, rozwoju dróg i szlaków komunikacyjnych. Skutkowało to również zwiększeniem liczby kupowanych samochodów czego konsekwencją był również wzrost liczby składanych podań o wydanie nowego prawa jazdy czy jego aktualizację wynikającą z ograniczeń czasowych zawartych w tym dokumencie. Posiadanie prawa jazdy stanowi w obecnej chwili ważny aspekt podczas etapu zatrudniania (pojazdy służbowe), zaś posiadanie samochodu jest elementem kształtującym nasze codzienne życie rodzinne, jak i towarzyskie.
Ogólny stopień rozwoju społeczeństwa zaowocował także wzrostem zachorowań na choroby cywilizacyjne w tym cukrzycy. Są one nieodzowne wśród krajów wysoko, jak i szybko rozwijających się. W chwili obecnej określa się poziom zachorowania na cukrzycę na blisko 382 miliony osób na świecie, w tym 3 miliony w Polsce, w USA 19 milionów osób (2). 
 
Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku.
Co 10 sekund na świecie diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby.
Co 6 sekund ktoś umiera z powodu jej powikłań.
Szacuje się, że w 2035 roku liczba chorych sięgnie 592 milionów.

Wiele czynników oraz zjawisk zachodzących w społeczeństwie w zdecydowany sposób przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Do najważniejszych można zaliczyć siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, dieta bogata w produkty wysokotłuszczowe i wysokowęglowodanowe, palenie papierosów, stres, nadużywanie alkoholu czy też zanieczyszczenie środowiska. Ogólny rozwój gospodarki światowej spowodował lawinowy wzrost zapadalności na cukrzycę. Dodatkowo kampanie uświadamiające prowadzone przez personel medyczny, organizacje pożytku publicznego, jak i badania wymuszane przez przepisy ustawowe (poziom glikemii) dotyczące osób kierujących lub starających się o prawo jazdy kładą duży nacisk na weryfikację zdrowotną, co skutkuje również zwiększeniem liczby rozpoznawania cukrzycy przez lekarzy.
 
Diagnostyka cukrzycy w chwili obecnej nie stanowi większych problemów. Według zaleceń PTD cukrzycę rozpoznamy w sytuacjach (3):
  • przygodna glikemia 200 mg/dl (11,1 mmol/l) lub powyżej i typowe objawy cukrzycy
  • 2-krotnie oznaczona glikemia na czczo 126 mg/dl (7,0 mmol/l) lub powyżej
  • glikemia w 120. min.OGTT 200 mg/dl (11,1 mmol/l) lub powyżej.
 
 
Istotną kwestią jest również dokładne monitorowanie stanu przedcukrzycowego (nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy), który jest rozpoznawany w poniższych przypadkach, który w ciągu 10 lat u co trzeciej osoby przy braku prawidłowej modyfikacji stylu życia i odpowiedniej diety rozwinie się w pełnoobjawową cukrzycę.
 
NIEPRAWIDŁOWA GLIKEMIA NA CZCZO
glikemia na czczo w zakresie 100-125 mg/dl(5,6-6,9 mmol/l)
 
NIEPRAWIDŁOWA TOLERANCJA GLUKOZY
glikemia w 120. min testu tolerancji 75 g glukozy (OGTT) w przedziale 140-199 mg/dl(7,8-11,0 mmol/l)
 
Osoby takie powinny mieć skracany okres orzeczeń lekarskich do prawa jazdy.
 
Cały artykuł znajduje się na diabetologiaonline.pl.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.