• Kalkulator SCORE
  • Komentarz kardiologa

Kalkulator 10-letniego ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych wg skali SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)

Kalkulator SCORE pozwala na oszacowanie 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób bez choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym. Jest ono określane na podstawie wieku, płci, palenia tytoniu, skurczowego ciśnienia tętniczego oraz całkowitego stężenia cholesterolu. Za podwyższone ryzyko przyjmuje się wartość ≥5.
Wybierz płeć pacjenta
Wybierz przedział wiekowy pacjenta
Wybierz wartość skurczowego ciśnienia tętniczego
Wybierz zakres stężenia cholesterolu całkowitego (w odpowiednich jednostkach)
Czy pacjent pali?
Jest to narzędzie predykcyjne rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Skala SCORE została opracowana na podstawie badań populacyjnych z kilkunastu krajów Europy. Ze względu na zróżnicowaną umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych w poszczególnych państwach, stworzono odrębne skale dla krajów o niskim i wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Polska znalazła się wśród państw wysokiego ryzyka. Powyższy kalkulator został opracowany na podstawie skali uwzględniającej specyfikę polskiej populacji.
 
Na podstawie:
 

Komentarz kardiologa

Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Europejska skala oceny całkowitego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) jest narzędziem predykcyjnym rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Skala SCORE została opracowana na podstawie badań populacyjnych przeprowadzonych w kilkunastu krajach europejskich. Ze względu na zróżnicowaną umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych w poszczególnych państwach Europy, stworzono skale ryzyka SCORE dla krajów o niskim i wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Polska znalazła się wśród państw wysokiego ryzyka. Skala SCORE pozwala na oszacowanie 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, u osób bez choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym. Ryzyko to określane jest przy użyciu tablic SCORE na podstawie wieku, płci, palenia tytoniu, skurczowego ciśnienia tętniczego oraz stężenia cholesterolu lub też ilorazu stężenia całkowitego cholesterolu i frakcji HDL. Za podwyższone przyjmuje się ryzyko zgonu wynoszące ≥5%.
 
O czym warto pamiętać!
U niektórych osób ryzyko zgonu może być wyższe, aniżeli wynika to ze skali SCORE, np. przy współistnieniu innych czynników ryzyka miażdżycy, takich jak: otyłość i siedzący tryb życia, obecność zmian miażdżycowych w badaniach obrazowych tętnic (tomografia komputerowa, ultrasonografia), wywiad rodzinny przedwczesnego wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej, zmniejszone stężenie cholesterolu HDL i zwiększone triglicerydów, upośledzona tolerancja glukozy, podwyższone stężenie CRP, fibrynogenu i apolipoproteiny B.
 
Ryzyko sercowo-naczyniowe należy oceniać posługując się skalą SCORE w przypadku:
•  życzenia pacjenta
•  osób w średnim wieku palących tytoń
•  obecności ≥1 czynnika ryzyka, np. zwiększonego stężenia cholesterolu
• przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej lub dużego czynnika ryzyka (takiego jak hiperlipidemia) w wywiadzie rodzinnym.
Uwaga!
Nie ma potrzeby poddawać ocenie przy użyciu skali SCORE pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, cukrzycą typu 2 lub typu 1 z towarzyszącą mikroalbuminurią lub wysoką wartością pojedynczego czynnika ryzyka (cholesterol całkowity ≥320 mg/dl, cholesterol LDL ≥240 mg/dl, ciśnienie skurczowe ≥180 mmHg i jednocześnie ciśnienie rozkurczowe ≥110 mmHg), ponieważ wyjściowo mają oni podwyższone ryzyko zgonu.
 
Implikacje praktyczne uzyskanego wyniku oceny ryzyka
Stwierdzenie wysokiego ryzyka stanowi wskazanie do intensywnej modyfikacji stylu życia, a w niektórych przypadkach do rozpoczęcia leczenia hipotensyjnego i hipolipemicznego. U osób ze znacznie zwiększonym ryzykiem (>10%) należy rozważyć włączenie kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg.
 
Informacja dla pacjenta
Osoby z małym ryzykiem należy zachęcić do utrzymania tego stanu, zaś osoby z dużym ryzykiem wymagają podjęcia intensywnych działań profilaktycznych. Posługując się tabelą SCORE, należy pokazać pacjentowi, jak zmieni się jego kategoria ryzyka, jeśli na przykład przestanie on palić tytoń lub zmniejszy wpływ innych modyfikowalnych czynników ryzyka. Może to mieć istotne znaczenie motywacyjne do zmiany stylu życia przez pacjenta.
 
Piśmiennictwo:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.