Z polskiej perspektywy

Nadwaga i otyłość – poważne zagrożenie dla zdrowia… i finansów państwa. Leczenie otyłości i jej powikłań pochłania w Polsce ponad 11 mld zł

Naukowcy prognozują, że w najbliższym czasie choroby związane z otyłością staną się główną przyczyną zgonów w wielu krajach świata. Narastająca częstość występowania nadmiernej masy ciała to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia populacji naszego globu, lecz także dla finansów państw. 

Szacuje się, że:

  • koszty opieki zdrowotnej w przypadku osób z nadwagą i otyłością są o 44 proc. wyższe w porównaniu z osobami z prawidłową masą ciała [1]
  • koszty bezpośrednie związane z otyłością, w zależności od kraju, pochłaniają od 1 do 10 proc. funduszy wydawanych na ochronę zdrowia [2]
  • leczenie otyłości i jej powikłań pochłania w Polsce około 21 proc. budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia [3] – odpowiada to kwocie ponad 11 mld zł rocznie
  • choroby przyczynowo związane z nadwagą i otyłością są powodem 25 proc. hospitalizacji (w skali kraju odpowiada to ok.  1,5  mln przyjęć do szpitala) [2]
  • bezpośrednie koszty leczenia 1  mln pacjentów wynoszą 250 mln zł – według tych obliczeń ogólne koszty bezpośrednie związane z otyłością w Polsce sięgałyby blisko 3 mld zł [2].

Ponadto...

Niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia jest również rosnąca liczba otyłych pracowników [4]. Osoby otyłe nie są w stanie wykonać niektórych prac, np. wymagających większego wysiłku bądź sprawności. Otyłość wiąże się również ze zwiększoną niezdolnością do pracy i absencją. Czynniki te wpły­wają na obniżenie produktywności i zysku przedsię­biorstwa, stwarzają też konieczność wypłaty zasiłków chorobowych.

***

Więcej informacji na temat otyłości i zasad zdrowego odżywiania można znaleźć na stronie internetowej projektu „Zachowaj równowagę” (www.zachowajrownowage.pl) oraz na stronie Instytutu Żywności i Żywienia (www.izz.waw.pl).

Piśmiennictwo:

1. Sturm R., Ringel J.S., Andreyeva T.: Increasing obesity rates and disability trends. Health Aff. (Milwood), 2004, 23, 199-205.

2. Jarosz M., Respondek W., Rychlik E.: Konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych.,[w:] Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków, [red.] M. Jarosz. IŻŻ, Warszawa, 2006, 13-44.

3. Krzyżanowska-Świniarska B.: Otyłość prosta, [w:] Choroby wewnętrzne, [red.] A. Szczeklik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2005, t. 1, 1222-1225.

4. Claessen H., Arndt V., Drath C. et al.: Overweight, obesity and risk of work disability: a cohort study of construction workers in Germany. Occup. Environ. Med., 2009, 66, 402-409; Capodaglio P., Capodaglio E.M., Precilios H. et al.: Obesity and work: an emerging problem. G Ital. Med. Lav. Ergon., 2011, 33, 47-54.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.