Doniesienie naukowe

Bezdech senny występuje u 84% pacjentów po udarze niedokrwiennym w obszarze pnia mózgu

Osoby z uszkodzonym pniem mózgu na skutek udaru są bardziej narażone na wystąpienie bezdechu sennego.

Na tegorocznej międzynarodowej konferencji w San Diego poświęconej udarowi mózgu (American Stroke Association’s International Stroke Conference 2014) pokazano, że ludzie, których pień mózgu został uszkodzony na skutek udaru są bardziej narażeni na wystąpienie bezdechu sennego, niż osoby, u których udar wystąpił w innym obszarze mózgu.

Prof. Devin L. Brown, neurolog, leader badania oraz kierownik programu poświęconego badaniom nad udarem mózgu prowadzonym na Uniwersytecie w Michigan powiedział, że badanie sprawdzające zależność między obszarem mózgu a występowaniem bezdechu sennego u pacjentów po udarze przeprowadzone było jak dotąd na największej populacji. Do badania włączono 355 pacjentów po udarze niedokrwiennym, włączonych już wcześniej do projektu BASIC (Brain Attack Surveillance in Corpus Christi). Średnia wieku wynosiła 65 lat i w grupie tej 55% stanowili mężczyźni. Badane osoby monitorowano na okoliczność wystąpienia bezdechu sennego. Używano przenośnych urządzeń i obserwację prowadzono przez 13 dni po udarze. Neurolodzy interpretowali wyniki z badań CT i MRI, by ocenić w którym rejonie mózgu wystąpił udar.

Spośród 355 pacjentów włączonych do badania, udar w obszarze pnia mózgu wystąpił u 11%. W tej grupie z kolei bezdech senny pojawił się u 84%. U pacjentów, u których udar nie dotyczył obszaru pnia mózgu, bezdech wystąpił u 59% pacjentów.

Prof. Brown uważa, że tak duże liczby świadczą o tym, że zależność między udarem a bezdechem sennym wymaga dalszych badań, zanim monitorowanie bezdechu u pacjentów po udarze wejdzie do rutyny.

Współautorzy badania: Mollie McDermott, M.D.; Ashkan Mowia, M.D.; Ronald Chervin, M.D., M.S; Lewis Morgenstern, M.D.; Kevin Kerber, M.D.; Garnett Hegeman III, RPSGT; Melinda Smith, Dr.PH.; Nelda Garcia, B.S.; Lynda Lisabeth, Ph.D.

 

Źródło: Sleep apnea common among stroke-related brainstem injuries

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.