Doniesienia naukowe

Korzyści czynnościowe i poprawa hemodynamiczna po stymulacji obukomorowej u pacjentów z niewydolnością serca z wdrożoną terapią resynchronizującą zaobserwowane po odbyciu odpowiedniego programu ćwiczeń.

Korzyści z treningu wysiłkowego u pacjentów poddanych terapii resynchronizującej serca

Wyniki wyszczególnionej analizy badania SENIORS wykazały, że terapia nebiwololem była jednakowo korzystna u około jednej trzeciej pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, jak i u większości pacjentów z obniżoną funkcją skurczową lewej komory.

Korzyści z zastosowania β-adrenolityku niezależne od LVEF - wyniki badania SENIORS

Według naukowców wyniki nowego badania sugerują, iż blisko połowa wszystkich udarów mózgu występuje w ciągu 24 godzin po epizodzie przemijającego niedokrwienia (TIA), co wskazuje na konieczność niezwłocznego podjęcia interwencji.

Połowa z udarów mózgu następujących bezpośrednio po TIA dokonuje się w ciągu 24 godzin

Porównanie małoinwazyjnego pomostowania aortalno-wieńcowego (MIDCAB) z angioplastyką wieńcową (PCI) z implantacją stentu powlekanego sirolimusem.

Wyniki małego badania sugerują, że w przypadku izolowanej zmiany w LAD stosowanie DES może dawać podobne wyniki co MIDCAB

U chorych na cukrzycę z wszczepionym stentem, którzy otrzymują jednocześnie klopidogrel oraz IPP zaobserwowano o 44% większe ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymują wyłącznie klopidogrel.

Inhibitory pompy protonowej zmniejszają skuteczność klopidogrelu u pacjentów chorych na cukrzycę po zabiegu angioplastyki naczyń wieńcowych z wszczepieniem stentu

Subanaliza ACTOS Now, badania klinicznego dotyczącego cukrzycy, wykazała w 3-letnim okresie obserwacji, że terapia tiazolidinedionem spowalnia o 38% pogrubianie kompleksu błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Pioglitazon hamuje rozwój miażdżycy tętnic szyjnych

Pierwsze odległe wyniki badania nad autologicznym przeszczepem komórek szpiku kostnego u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego wskazują, że ten sposób leczenia jest bezpieczny i powoduje niewielką poprawę funkcji serca.

Przełomowa publikacja: pierwsza 5-letnia obserwacja leczenia komórkami macierzystymi w świeżym zawale mięśnia sercowego

Jak wskazuje analiza post hoc badania ATHENA, dronedaron w populacji pacjentów z migotaniem przedsionków, może poprawiać rokowanie u pacjentów z przewlekłą oraz stabilną niewydolnością serca.

Wyniki badania ATHENA sugerują bezpieczeństwo stosowania dronedaronu u pacjentów z migotaniem przedsionków z towarzyszącą stabilną niewydolnością serca

Sponsor trzeciej fazy badania CHAMPION-PLATFORM − porównującego stosowanie kangreloru i placebo w pierwotnych interwencjach wieńcowych (PCI), przerwał badanie w oparciu o decyzję komitetu monitorującego (IARC, interim analysis review committee).

Ostre Zespoły Wieńcowe. Badania CHAMPION z kangrelorem zatrzymane z powodu braku efektów

Nowa analiza szwedzkiego badania mężczyzn w starszym wieku wykazała, że stężenie parathormonu w surowicy krwi przepowiada śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych również u osób, u których to stężenie jest prawidłowe.

Stężenie parathormonu przepowiada śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w populacji ogólnej

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.