Doniesienia naukowe

Naukowcy z Oksfordu twierdzą, że uzyskane przez nich wyniki nie potwierdzają zasadności uwzględniania w wytycznych stosowania kwasu acetylosalicylowego u wszystkich zdrowych osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej.

Nowa metaanaliza podważa zasadność stosowania kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej

Eksperci naukowi AHA i ASA dają zielone światło stosowaniu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) w leczeniu świeżego udaru niedokrwiennego w czasie 3–4,5 godz. od pojawienia się pierwszych objawów

Eksperci naukowi AHA/ASA zalecają stosowanie tPA w ciągu 3–4,5 godz. od wystąpienia udaru

Opublikowano, odpowiednio w Circulation i Journal of the American College of Cardiology, wyniki badań Apixaban for Prevention of Acute Ischemic Safety Events (APPRAISE) oraz Study of Atherosclerosis with Ramipril and Rosiglitazone (STARR)

Opublikowano wyniki badań APPRAISE z apiksabanem i STARR z rosiglitazonem i ramiprilem

Małe badanie przeprowadzone na 14 zdrowych ochotnikach wykazało, że kwas acetylosalicylowy do żucia wchłania się lepiej niż zwykły kwas acetylosalicylowy, który połyka się w całości lub najpierw rozgryza

Kwas acetylosalicylowy do żucia najlepszy w ostrym zespole wieńcowym: małe badanie potwierdza wcześniejsze zalecenia

Odległe wyniki dwóch randomizowanych, względnie małych liczebnie badań oceniających stenty uwalniające lek antymitotyczny w ostrym zawale mięśnia serca

Stent uwalniający lek antymitotyczny (DES) w ostrym zawale mięśnia serca: kilka pomyślnych informacji, więcej pytań z badania TYPHOON i STRATEGY

U chorych z opornym nadciśnieniem utrzymywanie ciśnienia tętniczego krwi poniżej wartości zalecanych klinicznie zmniejsza przerost mięśnia lewej komory (LVH, left ventricle hypertrophy)

Niższe ciśnienie tętnicze krwi, a nie rodzaj terapii zmniejsza przerost mięśnia lewej komory

Szerokie rozpowszechnienie terapii skojarzonej klopidogrelu z IPP powoduje, iż pojawiają się liczne pytania dotyczące negatywnego wpływu IPP na farmakokinetykę pochodnej tienopirydyny

Wpływ leków z grupy inhibitorów pompy protonowej na terapię klopidogrelem

Wyniki nowego szwedzkiego badania pokazują, że jedzenie raz w tygodniu tłustych ryb zapobiega rozwojowi niewydolności serca u mężczyzn w średnim wieku i starszych

Jedzenie tłustych ryb raz na tydzień zmniejsza ryzyko wystąpienia niewydolności serca

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.