Doniesienie naukowe

Nowe urządzenia do denerwacji nerek debiutują w mieszanej atmosferze zachwytu i ostrożności

Przedstawiono wstępne wyniki stosowania kilku urządzeń do denerwacji nerek. Jest to nowa metoda leczenia nadciśnienia tętniczego, która może stanowić oczekiwany od kilkudziesięciu lat przełom w leczeniu jednej z najpoważniejszych przewlekłych chorób na świecie.

Paryż, Francja. Rok po zdobyciu nagrody za innowację na kongresie EuroPCR 2011 denerwacja nerek, gotowa do odebrania palmy pierwszeństwa TAVI – największemu osiągnęciu kardiologii inwazyjnej, doczekała się na tegorocznej konferencji (EuroPCR 2012) wyróżnienia osobną sesją. Poświęcono jej debaty, transmisje na żywo, informacje o zasadach programowania i sprawozdania ze wstępnych wyników badań urządzeń w fazie rozwoju przeprowadzonych na zwierzętach oraz pierwszych wyników stosowania urządzeń u pacjentów.

System Symplicity, opracowany przez firmę Medtronic, pozostaje niedoścignionym pionierem tej metody. Relacjonowane przez heartwire badanie SYMPLICITY HTN 2 wykazało, że po sześciu miesiącach od zabiegu średni spadek ciśnienia tętniczego, mierzonego podczas wizyty lekarskiej, o 32/12 mmHg, a u 84% pacjentów odnotowano jego redukcję o przynajmniej 10 mmHg.

Zdaniem dr. Rona Waksmana z Washington Hospital (Dystrykt Kolumbii) około 20 innych firm próbuje rozwijać własne systemy. Niektóre z nich prezentowano na sesjach EuroPCR poświęconych nowym technologiom. Najbardziej zaawansowany jest system EnligHTN firmy St. Jude, który otrzymał znak CE w dniu otwarcia kongresu. Dr Stephen Worthley z Royal Adelaide Hospital w Australii przedstawił 30-dniowe wyniki leczenia 47 pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym poddanych zabiegowi z użyciem wieloelektrodowego systemu wykorzystującego technologie ablacji prądem o częstotliwości radiowej (radio frequency, RF). Średnia redukcja ciśnienia skurczowego mierzonego podczas badania lekarskiego w EnligHTN 1 wyniosła 28 mmHg, rozkurczowego – 10 mmHg (p

Na sesji zaprezentowano jeszcze, między innymi, urządzenie wykorzystujące prąd o częstotliwości radiowej i dwa urządzenia ultradźwiękowe.

System

Opis

Dane

Spadek RR [mmHg]

Paradise (ReCor Medical)

Balon 6-F, ultradźwięki emitowane po obwodzie

Pierwsze z udziałem ludzi (15 pacjentów)

-32/-16 po 3 miesiącach

Vascular renal denervation (Vessix)

Balon z dwubiegunową elektrodą RF

REDUCE-HTN pilotowe (10 pacjentów)

-30/-11 po 1 miesiącach

Tivus (Cardiosonic)

Balon 6-F zakończony głowicą ultradżwiękową

Wyłącznie na zwierzętach

Nie dotyczy

Wszyscy kardiolodzy inwazyjni, z którymi rozmawiał heartwire, poza niewielkimi zastrzeżeniami byli zachwyceni możliwościami terapeutycznymi nowej metody.

Do wdrożenia nowych metod i urządzeń potrzebna jest duża doza optymizmu, a w leczeniu nadciśnienia tętniczego nie widzieliśmy żadnych innowacji od dziesięcioleci – powiedział heartwire dr Thomas Lüscher z University Hospital w Zürichu. Dlatego tak ekscytująca jest nadzieja na długotrwałe, pozytywne skutki leczenia pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, a w przyszłości może nawet całkowite wyleczenie, co jego zdaniem na razie pozostaje w sferze marzeń. Potrzebne są obecnie pełne wyniki badania SYMPLICTY HTN 3, które – miejmy nadzieję – potwierdzi dotychczasowe rezultaty.

Można marzyć bez przeszkód

Na sesji poświęconej nowym technologiom dr Lüscher prezentował także nieliczne dostępne dane dotyczące możliwej roli denerwacji nerek w leczeniu wielu innych dolegliwości, od zespołu metabolicznego i zespołu bezdechu podczas snu począwszy, po niewydolność serca, migotanie przedsionków i zespół policystycznych jajników. Jego adwersarz, dr Jean Renkin z UCL St Luc University Hospital w Brukseli, stwierdził, że jedyne wystarczająco wiarygodne dowody skuteczności nowej metody dotyczą tylko pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie i niekoniecznie można je ekstrapolować na inne typy nadciśnienia, czy inne jednostki chorobowe. Przyznał jednak, że nie widać na razie żadnych ograniczeń tej metody, wiec można marzyć bez przeszkód. Dr Renkin przedstawił też dość zaskakujące dane, z których wynika, że spośród około 5000 pacjentów poddanych denerwacji nerek tylko 250 zabiegów zostało wykonanych w ramach badania klinicznego. Mimo, że żadne urządzenie nie uzyskało jeszcze akceptacji FDA, pięć z nich posiada europejski certyfikat CE i są coraz częściej stosowane.

Leczenie „prawdziwie opornego” nadciśnienia tętniczego

Część dyskusji dotyczyła odsetka pacjentów z „prawdziwie opornym” nadciśnieniem tętniczym. Dr Lüscher, dr Waksman i przewodniczący sesji dr Robert Whitbourn z St Vincent's Hospital w Australii zgodzili się, że stanowi on ok. 3% wszystkich pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, przy czym niektóre doniesienia wspominają nawet o 30%. Ciekawe jest też, że mimo deklarowanej przez kardiologów dużej liczby chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym, przy próbie przeprowadzenia badań klinicznych często okazywało się że takich pacjentów nie ma. To powinno sprowadzić marzycieli na ziemię, bo rzeczywista liczba pacjentów jest w rzeczywistości dość niska.

Kolejny rozmówca heartwire, dr William Wijns z Cardiovascular Center Aalst w Belgii, zgodził się z „niskimi” odsetkami, ale podkreślił, że reprezentują one miliony ludzi na świecie i ogromny, nierozwiązany problem. Podziwiając tak spektakularne spadki ciśnienia tętniczego, dr Waksman nalegał, aby zwolennicy nowej metody współpracowali ściśle z ekspertami od nadciśnienia tętniczego, unikając pochopnej kwalifikacji pacjentów do leczenia zabiegowego przed jednoznacznym potwierdzeniem nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie. Zdaniem dr. Waksmana, u większości pacjentów, nawet najlepiej zakwalifikowanych do leczenia zabiegowego, nie uzyska się wyleczenia i trzeba będzie kontynuować farmakoterapię. Denerwacja nerek nie stanowi alternatywy dla tabletek, ale umożliwia lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego.

Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.