Z ręką na pulsie

Temat leków refundowanych powraca. Co na to NFZ?

Od 1 lipca pacjenci muszą liczyć się z trudnościami w realizacji recept na leki refundowane. Lekarze nie chcą podpisywać umów z NFZ na przepisywanie leków, ponieważ obawiają się kar, jakie im grożą za źle wypisane recepty.

Protest wynika z braku istotnych porozumień pomiędzy środowiskiem lekarzy a stroną rządową i Narodowym Funduszem Zdrowia. Naczelna Rada Lekarska wezwała lekarzy, aby w ramach protestu przeciwko wzorom umów z NFZ wypisywali tylko pełnopłatne recepty. Akcja protestacyjna prowadzona będzie w kilku formach. Podstawową ma być wypisywanie leków zgodnie z „najlepszą wiedzą medyczną lekarzy” na drukach opracowanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz powrót do pieczątek „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Kolejną formą będzie używanie, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, międzynarodowych nazw leków – zgodnie z przepisami ustawy. Dodatkowo lekarze mają przepisywać leki spoza listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept.

Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy nowa prezes NFZ uciekła się do fortelu: zlikwidowała zapis o obowiązku zwrotu kwoty nienależnej refundacji, a w to miejsce wprowadziła karę w wysokości 200 zł za każdą pomyłkę w oznaczeniu odpłatności za lek. Oznacza to, że wysokość kary, w ogromnej większości przypadków, może przewyższyć kwotę refundacji, jaką NFZ przeznacza na lek. Drugą kwestia sporną jest umożliwienie podpisywania aneksów do umów dotyczących recept refundowanych, przez lekarzy, którzy nie zgodzili się na wcześniejsze umowy, mówiące o karach za błędy w receptach.

Jak twierdzi Narodowy Fundusz Zdrowia, kary dla lekarzy mają służyć wychwyceniu jedynie skrajnych przypadków i sprawiać, żeby lekarze rzetelnie prowadzili dokumentację medyczną pacjenta, nie wydając recept osobom trzecim. W jednym z wywiadów kierująca NFZ Agnieszka Pachciarz zaznaczyła też, że pomocą w rozwiązaniu problemu z wypisaniem recepty może być rozmowa z kierownikiem przychodni, ponieważ to on odpowiada za realizację umowy z Funduszem.

W najbliższym czasie w aptekach mają pojawić się listy placówek, w których chory będzie mógł zrealizować receptę na lek refundowany, jeśli ma do niego prawo. Uruchomiona zostanie także specjalna infolinia dla pacjentów: 800 190 590.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.