Doniesienie naukowe

Rusza produkcja radiofarmaceutyków dla Mazowsza

Mazowsze zyskało kompletną linię do produkcji radiofarmaceutyków do diagnostyki medycznej techniką tomografii pozytonowej PET. Oprócz fluorodeoksyglukozy 18F Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków będzie wytwarzać inne radiofarmaceutyki z fluorem oraz związki z krótkożyciowymi izotopami węgla i tlenu.

Województwo mazowieckie zyskało kompletną linię do produkcji radiofarmaceutyków do diagnostyki medycznej techniką tomografii pozytonowej PET. W utworzonym na terenie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego Ośrodku Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków (OPBR-PET-UW) będzie możliwa nie tylko produkcja, ale również prowadzenie prac badawczych nad innowacyjnymi radiofarmaceutykami.

W Ośrodku Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków zainstalowano cyklotron z tarczami do produkcji izotopów fluoru 18F, węgla 11C i tlenu 15O, syntezery do produkcji fluorodeoksyglukozy 18F-FDG oraz specjalistyczne roboty do rozdozowania radiofarmaceutyków. Oprócz fluorodeoksyglukozy 18F Ośrodek będzie wytwarzać inne radiofarmaceutyki z fluorem, takie jak 18F cholina czy 18F dopa oraz związki z krótkożyciowymi izotopami węgla i tlenu, takie jak 11C metionina czy H215O. Istnieje również możliwość produkcji radioizotopów metalicznych.

Wytwarzanie radiofarmaceutyków jest zautomatyzowane, operator jedynie nadzoruje poprawność produkcji. Proces zaczyna się w cyklotronie GE-PETtrace. Urządzenie to wytwarza, w zależności od tego, który izotop chce się wyprodukować, wiązkę protonów o energii 16,5 megaelektronowoltów lub deuteronów o energii 8,4 MeV. Wyprowadzona z cyklotronu wiązka jest kierowana na odpowiednią tarczę, w której powstaje pożądany izotop promieniotwórczy.

Izotop, który powstał wskutek ostrzału tarczy wiązką z cyklotronu jest przesyłany do komory gorącej z syntezerami. Komora gorąca to duża szafa obłożona ołowiem, chroniącym personel przed promieniowaniem. Wewnatrz komory znajdują się syntezery, czyli urządzenia automatycznie przeprowadzające kilkanaście do kilkudziesięciu operacji syntezy związków chemicznych aktywnych biologicznie. Substancje te są następnie poddawane oczyszczaniu. Usuwa się wtedy rozpuszczalniki stosowane podczas produkcji radiofarmaceutyku oraz różnego rodzaju produkty uboczne i zanieczyszczenia.

Zsyntetyzowany i oczyszczony radiofarmaceutyk trafia do drugiej komory gorącej, z dyspenserami. Urządzenia te dozują radiofarmaceutyk o odpowiedniej aktywności do fiolek. Krótkie czasy połowicznego rozpadu powodują, że aktywność tę należy dobrać bardzo starannie: pacjent badany o godzinie ósmej musi dostać tę samą dawkę co np. pacjent badany pięć godzin później. Dawki są więc w odpowiedni sposób przeliczane, a fiolka z radiofarmaceutykami odpowiednio przygotowana i opisana. Fiolka jest następnie napełniania w warunkach sterylnych, po czym trafia do pojemnika osłonowego gwarantującego bezpieczeństwo podczas transportu.

Pierwszym etapem działalności Ośrodka będzie rejestracja podstawowego radiofarmaceutyku 18F-FDG oraz jego komercjalizacja z ukierunkowaniem na ośrodki medyczne dysponujące skanerami PET w Warszawie i okolicach.

Możliwości produkcyjne nowego Ośrodka są dostatecznie duże, aby zapewnić zaopatrzenie w radiofarmaceutyki dla 3–4 skanerów PET działających codziennie przy pełnym obłożeniu. Z uwagi na krótki czas życia radiofarmaceutyków, zasięg oddziaływania Ośrodka jest limitowany. Zazwyczaj przyjmuje się, że przesłanie radiofarmaceutyku do pracowni diagnostycznej nie powinno trwać dłużej niż 2–3 okresy połowicznego rozpadu użytego w danym przypadku izotopu. Oznacza to, że przy transporcie drogowym Ośrodek będzie mógł przesyłać radiofarmaceutyki na odległość do 200 km. Z uwagi na bliskość lotniska, w grę wchodzi także transport drogą lotniczą. Ośrodek Produkcji i Badania Radiofarmaceutyków będzie mógł w ten sposób zaopatrywać również placówki odległe o 600 km.

Opracowano na podstawie przekazanych materiałów prasowych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.