Doniesienie naukowe

Zastosowanie środków znieczulenia miejscowego zmniejsza dolegliwości bólowe po laparoskopowej cholecystektomii

Stosowanie środków znieczulenia miejscowego zarówno w okolicę portów oraz dootrzewnowo pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe pacjentów poddawanych laparoskopowej cholecystektomii i usprawnić ich leczenie w warunkach chirurgii jednego dnia.

Laparoskopowa cholecystektomia będąca obecnie standardowym postępowaniem w kamicy pęcherzyka żółciowego pozwala na szybszy powrót do aktywności w porównaniu z zabiegami klasycznymi. Dolegliwości bólowe są znacznie mniejsze po operacji laparoskopowej, jednak chorzy odczuwają ból zarówno w miejscu wprowadzenia portów, jak i ból promieniujący do barków wynikający z podrażnienia przepony. Od dawna znane jest działanie analgezji z wyprzedzeniem, to znaczy stosowanie środków znieczulenia miejscowego i środków przeciwbólowych przed zadaniem urazu chirurgicznego. Dzięki hamowaniu zapalenia neurogennego powodują one zmniejszenie dolegliwości bólowych po operacji. Zespół badaczy koreańskich pod kierunkiem dr. Su Man Cha przeprowadził randomizowane badanie metodą podwójnie ślepej próby mające na celu stwierdzenie czy ropiwakaina, środek znieczulenia miejscowego, podana w okolicę portów i dootrzewnowo zmniejszy pooperacyjne dolegliwości bólowe.

Chorych podzielono na 4 grupy liczące po 20 chorych. W grupie A przed nacięciem skóry podawano w okolicę planowanego wprowadzenia portów 0,9% NaCl, a po ich wprowadzeniu podawano dootrzewnowo 0,9%NaCl. W grupie B powłoki ostrzykiwano ropiwakainą, dootrzewnowo podając sól fizjologiczną. W grupie C powłoki ostrzykiwano solą fizjologiczną, a dootrzewnowo podawano sól fizjologiczną. W grupie D zarówno w okolicę portów, jak i dootrzewnowo podawano ropiwakainę. Natężenie bólu oceniano wg skali VAS, co jest typowym rozwiązaniem metodologicznym w podobnych badaniach.

Uzyskane w badaniu wyniki potwierdziły hipotezę badawczą. Podanie środka znieczulenia miejscowego znamiennie statystycznie redukowało ból w miejscu wprowadzenia portów, jak i ból wynikający z podrażnienia przepony czy otrzewnej ściennej. Efekt najpełniej utrzymywał się w pierwszej dobie po zabiegu. Jednak biorąc pod uwagę, że większość chorych odczuwa mierne dolegliwości od drugiej doby po zabiegu, taki wynik jest zrozumiały.

Powyższe badanie uzasadnia stosowanie środków znieczulenia miejscowego zarówno w obrębie powłok jamy brzusznej, jak i dootrzewnowo. Ten relatywnie prosty sposób pozwoli poprawić komfort pacjentów poddawanych laparoskopowej cholecystektomii i usprawnić ich leczenie w warunkach chirurgii jednego dnia.

Piśmiennictwo:

Cha, S.M., Kang, H., Baek, C.W., Jung, Y.H., Koo, G.H., Kim, B.G., Choi, Y.S., Cha, S.J., and Cha, Y.J. (2012). Peritrocal and intraperitoneal ropivacaine for laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blind controlled trial. J. Surg. Res. 175, 251–258.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.