Doniesienie naukowe

Wykorzystanie techniki NOTES u pacjentów z perforacją wrzodu żołądka

Z ogromną ciekawością i zainteresowaniem przeczytaliśmy doniesienie z jednego z najlepszych ośrodków chirurgicznych na Świecie – Mayo Clinic, Rochester, (MN, USA) na temat wykorzystania techniki NOTES u chorych z perforowanym wrzodem żołądka. Czytających na pewno zelektryzuje nowa koncepcja proponowana przez autorów. Należy dodać, że autorzy wykonali już kilka tego typu eksperymentalnych zabiegów. Pomimo że technika operowania przez naturalne otwory ciała wciąż uważana jest za kontrowersyjną, przyciąga uwagę i zarówno jej przeciwnicy, jak i zwolennicy z odmiennymi uczuciami uważnie śledzą jej rozwój.

Perforacja to powikłanie choroby wrzodowej obarczone najwyższym odsetkiem śmiertelności (70% wszystkich zgonów z powodu powikłań choroby wrzodowej). Śmiertelność w okresie 30 dni po zabiegu sięga nawet 15%. Zdaniem autorów w celu zmniejszenia śmiertelności konieczny jest rozwój możliwie najmniej inwazyjnych technik leczenia chirurgicznego. Jednym z obecnie wykorzystywanych sposobów jest laparoskopowe zaopatrzenie perforacji przy użyciu fragmentu sieci. Pomimo wysokiego ryzyka konwersji (12%) w 21 badaniach klinicznych takie postępowanie laparoskopowe okazało się korzystniejsze od klasycznego zabiegu operacyjnego. Jednak, jak wielokrotnie podkreślają chirurdzy z Mayo Clinic, zabieg tego rodzaju wymaga od operatora dużego doświadczenia i umiejętności.

Nowa idea zaopatrzenia perforacji opiera się na wprowadzeniu endoskopu przez istniejący otwór perforacyjny oraz zmobilizowanie fragmentu sieci, którym perforacja zostanie zaopatrzona (wykorzystana sieć może być zakotwiczona klipsami od wewnętrznej strony żołądka).

Celem retrospektywnej analizy (baza danych 2005–2010) było potencjalne wyselekcjonowanie grupy pacjentów, u których możliwe by było teoretycznie zastosowanie opisywanej techniki.

Według autorów, kandydatami do zabiegu mogliby być pacjenci, u których wykonano zaopatrzenie perforacji z wykorzystaniem fragmentu sieci:

a) grupa ze średnicą perforacji >1cm bez przeciwwskazań do zabiegu endoskopowego lub laparoskopowego i

b) grupa z perforacją <1cm

Ze 104 chorych z perforacją przewodu pokarmowego 94 przeszło zabieg operacyjny. U 59 z nich (63%) wykorzystano fragment sieci do zaopatrzenia otworu perforacyjnego (48 – klasyczny zabieg, 11 – zabieg laparoskopowy (4 konwersje)). U pozostałych chorych wykonano obwodową resekcję żołądka lub odstąpiono od zabiegu operacyjnego (10 chorych). Z analizowanej grupy, uwzględniając wcześniej wymienione kryteria zabieg w technice NOTES możliwy był do wykonania u 49 chorych (52%).

Rozwój proponowanej koncepcji amerykańskich autorów na pewno wzbudzi liczne kontrowersje oraz dyskusje. Autorzy zwracają uwagę, że zbyt mało chirurgów w przypadku perforacji decyduje się na zabieg laparoskopowy, który choć związany z mniejszą śmiertelnością wymaga od chirurga dużych umiejętności i doświadczenia w technikach laparoskopowych. Paradoksalnie, według badaczy dostęp endoskopowy (co wykazali w warunkach eksperymentalnych) może być przeprowadzony nawet przez mniej doświadczonych chirurgów. W przypadku niepowodzenia lub trudności podczas wykonywania takiego zabiegu (np. zbyt mały otwór perforacyjny) możliwa jest ewentualna „asysta laparoskopowa”.

Wnioskując, ponad połowa chorych znalazła się w grupie potencjalnych kandydatów do zabiegu zaopatrzenia perforacji z wykorzystaniem techniki NOTES. Być może dostęp tej minimalnie inwazyjnej techniki stworzy w niedługiej przyszłości nowy sposób postępowania u wybranych pacjentów. Autorzy zapewniają, że próba kliniczna trwa…

Piśmiennictwo:

Bonin, E.A., Moran, E., Gostout, C.J., McConico, A.L., Zielinski, M., and Bingener, J. (2012). Natural orifice transluminal endoscopic surgery for patients with perforated peptic ulcer. Surg Endosc 26, 1534–1538.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.