Doniesienie naukowe

Wartość radiogramów kontrolnych po repozycji złamań

Dr n. med. Paweł Radziejewicz

Oddział Urazowo-Ortopedyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie

Autorzy pracy opublikowanej w The Journal of Bone & Joint Surgery zastanawiają się czy zawsze po założeniu unieruchomienia należy wykonywać kontrolne zdjęcia rtg.

Wydaje się oczywistym, że po każdej zamkniętej repozycji złamania należy wykonać kontrolny radiogram. Możemy ocenić skutki naszej działalności i podjąć odpowiednią decyzję odnośnie dalszego postępowania. Taki radiogram jest także ważnym dowodem w przypadkach spornych.

Jednak czy zawsze konieczne jest wykonanie kontrolnego zdjęcia? Autorzy doniesienia (NYU Langone Medical Center, Hospital for Joint Disease Nowy Jork, USA) zadali pytanie w tej kwestii. W omawianej pracy ocenili 204 pacjentów ze złamaniem bez przemieszczenia lub tylko nieznacznie przemieszczonym. Stwierdzili, że chorzy, u których wykonano kontrolny radiogram spędzili więcej czasu w Oddziale Ratunkowym; średnio 8,5 godziny, w stosunku do 7,5 godziny. Średnio wykonywano od 3 do 10 radiogramów dla jednego pacjenta, natomiast analiza 82 radiogramów , wykonanych po założeniu opatrunku gipsowego nie wykazała przemieszczeń.

Autorzy odradzają wykonywanie rutynowych radiogramów po założeniu unieruchomienia w przypadkach złamań nieprzemieszczonych lub tylko nieznacznie przemieszczonych. W opisanej grupie pacjentów najczęściej występowały złamania kości promieniowej, łokciowej, kości śródręcza oraz paliczków, a także złamania w obrębie stawu skokowego i stopy. Autorzy doniesienia zwracają uwagę, że ustawienie odłamów jest dobrze wyczuwalnie podczas zakładania unieruchomienia; zalecają więc szczególną czujność podczas badania manualnego oraz gruntowną edukację w zakresie właściwego gipsowania.

Piśmiennictwo:

Chaudhry, S., Delsole, E.M., and Egol, K.A. (2012). Post-splinting radiographs of minimally displaced fractures: good medicine or medicolegal protection? J Bone Joint Surg Am 94, e1281–1285.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.