Doniesienie naukowe

Poprawa stężenia lipidów w ciągu 20 lat w populacji Stanów Zjednoczonych – badanie NHANES

Zmiany odsetka osób otyłych i spożycia tłuszczów nasyconych nie były odpowiedzialne za zmiany stężenia lipidów w Stanach Zjednoczonych. Badacze znaleźli co najmniej trzy inne możliwe przyczyny poprawy ich stężenia.

Hyattsville, Maryland. Nowe dane ze Stanów Zjednoczonych sugerują korzystny trend zmian stężenia lipidów na przestrzeni minionych dwóch dekad [1]. Dane te pochodzą z trzech reprezentatywnych dla populacji amerykańskiej badań: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) przeprowadzonych w latach 1988–2010.

Prezentowane wyniki opublikowano 17 października 2012 roku na łamach Journal of the American Medical Association. Wykazano spadek stężenia całkowitego cholesterolu o 10 mg/dl w ciągu 22-letniego okresu obserwacji, spadek cholesterolu LDL o 13 mg/dl i wzrost stężenia HDL o 2 mg/dl. Stężenie triglicerydów zostało obniżone o 8 mg/dl w czasie całego okresu badania, mimo początkowego wzrostu w pierwszych latach obserwacji.

Jeden z współautorów badania – dr Brian Kit (Centers for Disease Control and Prevention, Hyattsville, Maryland) powiedział heartwire, że „dopingujące” było stwierdzenie spadku stężenia cholesterolu LDL i wzrostu HDL w populacji ogólnej, nawet u osób, które nie przyjmowały leków. Dr Brian Kit zasugerował trzy czynniki, które mogły przyczynić się do takich zmian: spadek liczby osób palących tytoń, obniżenie spożycia tłuszczów trans, a także wzrost liczby pacjentów przyjmujących statyny.

Dr Brian Kit jednak zauważył, że publikacje poszczególnych wyników badania NHANES pokazywały wzrost liczby otyłych osób w tym samym 22-letnim okresie. Powiedział również: „W tej publikacji wykazano, że stężenie cholesterolu w pewnym sensie korelowało z otyłością: otyli mieli niższe stężenie cholesterolu HDL i wyższe stężenie triglicerydów”.

„Wciąż jednak przed nami długa droga”.

Komentując wyniki badania dla heartwire, dr Roger Blumenthal powiedział, że nie wszystkie informacje były pozytywne. Dr Roger Blumenthal powiedział: „Niestety, średni wskaźnik BMI i poziom aktywności fizycznej u dorosłych nie są tak korzystne. Możliwe, że miało to wpływ na wzrost średniego dopasowanego do wieku stężenia triglicerydów u kobiet i mężczyzn między 1988 a 2002 rokiem”. Zauważył również, że dopasowane do wieku średnie stężenie cholesterolu LDL u dorosłych na poziomie 116 mg/dl pod koniec badania nadal było powyżej optymalnego poziomu 100 mg/dl. „Wciąż jednak przed nami długa droga zanim osiągniemy cele wyznaczone przez AHA na rok 2020. Z niecierpliwością czekamy, czy w wynikach kolejnych badań NHANES zostaną potwierdzone korzystne trendy”.

Stężenia lipidów dopasowane do wieku w latach 1988–2010

Stężenie lipidów

1988–1994

1999–2002

2007–2010

Całkowity cholesterol

206

203

196

Cholesterol LDL

129

123

116

Cholesterol HDL

     50,7

     51,3

     52,5

Triglicerydy

118

123

110

Badacze przyjrzeli się również trendom osobno wśród kobiet i mężczyzn. Okazało się, że mimo iż w latach 1988–1994 i 1999–2002 mężczyźni mieli niższe stężenie cholesterolu LDL niż kobiety, w latach 2007–2010 nie stwierdzono żadnej różnicy w zależności od płci.

Od 1988 r. do 2010 r. zaobserwowano także wzrost odsetka dorosłych przyjmujących leki hipolipemizujące (z 3,4% w latach 1988–1994, poprzez 9,3% w latach 1999–2002 do 15,5% w latach 2007–2010). Wśród kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia stwierdzono wzrost odsetka stosujących te leki aż do 35%.

Korzystne trendy w stężeniu lipidów wykazano także pośród dorosłych niestosujących leków hipolipemizujących; uzyskali oni podobne spadki większości frakcji lipidowych jak w populacji ogólnej.

Autorzy stwierdzili, że podczas gdy redukcja spożycia tłuszczów nasyconych i wzrost przyjmowania statyn może w pewnym stopniu odpowiadać za pozytywne zmiany, to „nieprawdopodobne jest, by takie zmiany stężeń lipidów były skutkiem zmian aktywności fizycznej, otyłości lub spożycia nasyconych tłuszczów”. Zauważyli, że: spożycie tłuszczów nasyconych jako odsetek kalorii nie spadło między 1999 a 2008 rokiem; w latach 1998–2008 stwierdzono niewielki wzrost poziomu aktywności fizycznej u dorosłych; odsetek otyłych dorosłych pozostaje na wysokim poziomie – blisko jedna trzecia populacji to osoby otyłe.

Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Piśmiennictwo:

1. Carroll MD, Kit BK, Lacher DA, et al. Trends in lipids and lipoproteins in US adults, 1988–2010. JAMA 2012; 308:1545-1554.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.