Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 42 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 69 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 282 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 140 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 133 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 218 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 189 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 181 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 181 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 181 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 181 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 99 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 359 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 422 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 417 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 82 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 272 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 453 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 636 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 508 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 216 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 216 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 216 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 216 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 216 bytes written, possibly out of free disk space in /aterotromboza2015/libs/classes/dbconnection.class.php on line 847
aterotromboza.org.pl - portal dla pacjentów, lekarzy POZ i lekarzy specjalistów Stop zakażeniom w szpitalach - Marzena Jaworska
Z ręką na pulsie

Stop zakażeniom w szpitalach

Zakażenia szpitalne należą do zdarzeń niepożądanych, które trudno jednak zupełnie wyeliminować w procesie leczenia i pielęgnowania pacjentów we wszystkich szpitalach na całym świecie. 

Zakażenia w trakcie hospitalizacji zawsze przyczyniają się do cierpienia pacjenta i jego rodziny, ponieważ wiążą się z długotrwałą niezdolnością chorego do pracy czy nawet okresowym lub trwałym kalectwem. Dodatkowo niosą za sobą długofalowe i trudne do naprawienia skutki, do których zaliczamy: pogorszenie sytuacji ekonomicznej pacjenta, utratę korzyści (finansowych i pozafinansowych, które pacjent by osiągnął, gdyby długo nie chorował; koszty te dotyczą również członków rodziny), przedłużony pobyt chorego w szpitalu i związany z tym wzrost kosztów leczenia, straty finansowe dla szpitala, na które składają się koszty wypłaconych odszkodowań, koszty procesowe, realne pogorszenie warunków pracy personelu szpitala, a także utratę prestiżu placówki medycznej oraz utrudniony dostęp innych pacjentów do leczenia szpitalnego.

– Zakażenia były, są i będą, ponieważ ściśle wiążą się z medycyną. Nie da się ich całkowicie wyeliminować, ale można znacznie zminimalizować ich występowanie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się w środowisku szpitalnym – uważa prof. Małgorzata Bulanda, prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

To właśnie z myślą o prewencji zakażeń powstał program „Stop Zakażeniom Szpitalnym”, którego nadrzędnym zadaniem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia higieny szpitalnej, a w konsekwencji doprowadzenie do prawidłowej kontroli zakażeń szpitalnych i ich zwalczania. Zmniejszenie liczby przypadków zakażeń to realne obniżenie kosztów leczenia w wyniku ograniczenia niepotrzebnych wydatków, a przede wszystkim zmniejszenie śmiertelności leczonych i liczby niepełnosprawnych po hospitalizacji. Powołana w tym celu inicjatywa ma także szerzyć wiedzę na temat właściwych sposobów zachowania higieny w ochronie zdrowia oraz uzmysłowić pacjentowi, że podczas pobytu w szpitalu, jego prawo do przebywania w bezpiecznych warunkach jest tak samo ważne jak fachowa opieka personelu medycznego.

Podstawę programu „Stop Zakażeniom Szpitalnym” stanowi działalność badawczo-edukacyjna, w ramach której mają być prowadzone prace w następujących obszarach badawczych:

– określenia świadomości personelu medycznego w zakresie zakażeń szpitalnych

– określenia świadomości pacjentów w zakresie zakażeń szpitalnych

– oszacowania skutków finansowych zakażeń szpitalnych

– zbadania barierowości obłożeń jednorazowych w porównaniu do barierowości bawełny

W Radzie Ekspertów, która czuwa nad realizacją założeń programu znaleźli się m.in.: prof. UJ dr hab. med. Małgorzata Bulanda, prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, prof. dr hab. med. Stefan Tyski z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Maria Ciuruś z Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Powinniśmy pamiętać, że zakażenia szpitalne stanowią nie tylko ogromny problem społeczny, ale są jednocześnie świadectwem jakości usług medycznych, dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy profilaktyki zakażeń szpitalnych. Należą do nich:

– odpowiednia liczba kompetentnego personelu medycznego,

– ustawiczne szkolenie personelu szpitala i pacjentów,

– opracowywanie i przestrzeganie procedur medycznych i higienicznych,

– wyposażenie miejsc pracy w sprzęt i aparaturę umożliwiającą jej wykonywanie zgodnie z przyjętymi zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy,

– niezagęszczanie sal chorych,

– możliwość zastosowania izolacji chorych z zakażeniem szpitalnym lub podejrzeniem choroby zakaźnej,

– wykonywanie większej liczby badań mikrobiologicznych u pacjentów celem uzyskania informacji o wrażliwości drobnoustrojów na leki antybakteryjne,

– stosowanie racjonalnej polityki antybiotykowej,

– stosowanie preparatów dezynfekcyjnych; przestrzeganie zasad skutecznej dezynfekcji skóry, ran, błon śluzowych, sprzętu, instrumentarium oraz powierzchni,

– wyposażenie placówek medycznych w sprawne urządzenia do dekontaminacji (mycia/czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji) sprzętu wielokrotnego użycia

– stosowanie obłożeń barierowych w blokach operacyjnych,

– właściwe używanie rękawiczek jednorazowych diagnostycznych oraz rękawiczek jałowych

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0