Z ręką na pulsie

Refundacja: grupy limitowe alternatywą dla Charakterystyki Produktu Leczniczego?

Lek. Jerzy Gryglewicz

Ekspert ds. ochrony zdrowia, Lider Programu MBA w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

O nowych rozwiązaniach dla obowiązujących zasad refundacji rozmawiamy z dr. Jerzym Gryglewiczem, ekspertem ds. ochrony zdrowia, Liderem Programu MBA w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego.

 

Jakie były cele Ministerstwa Zdrowia związane z wprowadzeniem w życie ustawy refundacyjnej ?

Ministerstwo Zdrowia zakładało ,że ustawa refundacyjna wprowadzi nowoczesny kompleksowy  systemu refundacji i jednocześnie zmniejszy  wydatków publicznych na leki  refundowane. Istotnym elementem było także wprowadzenie transparentnych   procedur  opisujących  relacje Ministerstwa Zdrowia z  przemysłem farmaceutycznym oraz zmniejszenie  udziału pacjentów w kosztach wydatkowanych na leki. Kluczowym rozwiązaniem w ustawie było także utworzenie nowych grup limitowych  uwzględniających przede wszystkim wskazania terapeutyczne zawarte w  Charakterystykach Produktów Leczniczych powiązane z ich ,,skutecznością”

Panie Doktorze mija już prawie rok od czasu wejścia w życie tzw. ustawy refundacyjnej. Wzbudzała ona, i nadal wzbudza, wiele emocji. Skąd taka niechęć lekarzy do tego aktu prawnego?

Uważam, że są trzy  główne  powody niechęci lekarzy do tego aktu prawnego. Pierwszy do ,że ustawa wprowadzenie w ustawie refundacyjnej  szereg  zapisów  wprowadzających  odpowiedzialność     prawną związaną z ordynacją lekarską. Drugim powodem jest wprowadzenie dla lekarzy  stosowania leków zgodnie uwzględnieniem zasad ujętych w obwieszczeniach  Ministra Zdrowia , które zmieniają się co dwa miesiące. Ostatnim powodem  jest brak jakiejkolwiek polityki informacyjnej Ministerstwa Zdrowia  kierowanej do lekarzy i mającej na celu wyjaśnienie szeregu wątpliwości związanej z istotnymi aspektami tej ustawy .      

Jak na przestrzeni tego roku zmieniło się podejście Ministerstwa Zdrowia, zwłaszcza w kwestii traktowania ChPL jako podstawy przy wypisywaniu leków refundowanych?

Nowelizacja ustawy z 13 stycznia 2012 r. pokazała, że doktrynalne trzymanie się Charakterystyki Produktu Leczniczego stwarza ryzyko przerwania terapii u wielu pacjentów. W tym zakresie stanowisko resortu zdrowia bardzo się zmieniło. Co dwa miesiące publikowane są obwieszczenia, w których na wniosek konsultantów krajowych w danych dziedzinach rozszerzane są wskazania refundacyjne. Przykładem może być chociażby reumatologia, w której przy wypisywaniu leków refundowanych można kierować się zasadami EBM.

Czy jest jakiś inny sposób na to, by uwolnić lekarzy od konieczności studiowania ChPL?

Rozwiązaniem, nienajlepszym, jest stosowanie na receptach nazwy międzynarodowej leku, co rozszerza listę wskazań. Jest to jednak dość problematyczne. ChPL dostępne są dla nazw handlowych, a nie dla danych cząsteczek. Lekarze nie są w stanie przeanalizować i zsumować ich wszystkich.

Innym rozwiązaniem, z mojego punktu widzenia korzystniejszym, mogłyby być  przypisanie do każdej grupy limitowej  wskazań terapeutyczne najlepiej w oparciu o kody ICD 10. Lekarze mogliby wtedy zrezygnować z praktyki, jaką wciąż niektórzy stosują, by uniknąć ryzyka kar finansowych, polegającej na wypisywaniu leku nierefundowanego lub refundowanego, ale ze 100% odpłatnością. Cierpią na tym pacjenci, którzy często nie otrzymują refundacji, mimo że im się należy.

Jakie są zalety przypisania wskazań refundacyjnych do grup limitowych? Jakie korzyści odnieśliby lekarze, a jakie pacjenci?

Proponowane podejście pozwoliłoby załagodzić konflikt między Ministerstwem Zdrowia a lekarzami. Jest po prostu bardziej przyjazne i przejrzyste. Przypisanie wskazań terapeutycznych do grup limitowych daje szansę na racjonalne gospodarowanie budżetem, w wyniku czego do wykazów refundacyjnych będzie mogło trafiać więcej nowych technologii. Grupy limitowe ograniczą też sytuacje, z jakimi teraz mamy do czynienia – kiedy ta sama substancja czynna sprzedawana pod różnymi nazwami handlowymi ma inne wskazania.

Przygotowała dr Alicja Adach-Kilon

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.