Doniesienie naukowe

Akceptowalny odsetek mobilizacji personelu pracowni hemodynamiki dzięki automatycznemu wykrywaniu STEMI

W ostatnio przeprowadzonym badaniu personel, odpowiadający na wezwanie do pacjentów w stanie nagłym, stwierdzał STEMI w oparciu o automatyczną analizę zapisu wykonywaną przez aparat do EKG. Na tej podstawie mobilizowano zespół pracowni hemodynamiki. Badacze ustalili, że zespół pracowni hemodynamiki był niepotrzebnie mobilizowany w 12% przypadków, co jest porównywalne z wynikami z innych badań. Wyłączanie pacjentów z tachykardią lub zapisem EKG o niskiej jakości może poprawić proces kwalifikowania.

Toronto, Ontario, Kanada. Stosowanie automatycznej analizy zapisu EKG do identyfikowania pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (ST segment elevation myocardial infarction, STEMI) nie zwiększało częstości nieuzasadnionej mobilizacji zespołu pracowni hemodynamiki w ostatnio przeprowadzonym badaniu [1].

Doktor Brian Potter (Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Quebec), po wykładzie na Canadian Cardiovascular Congress 2012, powiedział w wywiadzie dla heartwire, że „dzięki temu systemowi połączono decyzję o rozpoznawaniu zawału serca i mobilizacji zespołu pracowni hemodynamiki już na etapie pierwszego kontaktu medycznego”.

W badaniu wykazano, że „bezzwłoczne rozpoznawanie STEMI przyczynia się do osiągania docelowego czasu od pierwszego kontaktu z pacjentem do napełnienia balonu (door-to-balloon) oraz nie stwierdzono zwiększonej częstości przypadków fałszywie dodatnich lub nieuzasadnionej mobilizacji w porównaniu z diagnostyką przeprowadzaną przez lekarzy” – dodał.

Czas od pierwszego kontaktu z pacjentem z STEMI do napełnienia balonu często przekracza zalecane 90 minut – twierdzi Potter. Pomimo zaproponowania kilku strategii przyspieszenia tego procesu, kwestia nieuzasadnionej mobilizacji zespołu pracowni hemodynamiki jest nadal pomijana.

Zdaniem Pottera ma to wiele niekorzystnych następstw. Zwiększa koszty opieki zdrowotnej. Pacjenci są narażani na powikłania nieuzasadnionej procedury inwazyjnej. Powoduje również wystąpienie zjawiska „obojętności na STEMI”, gdy świadczeniodawcy nie ufają skierowaniom od służb ratowniczych.

Badacze próbowali ustalić odsetek przypadków fałszywie dodatnich oraz nieuzasadnionej mobilizacji zespołu pracowni hemodynamiki z zastosowaniem nowego systemu, w którym EKG jest wykonywane przy pierwszym kontakcie z pacjentem za pomocą automatycznego aparatu do EKG (produkowanego przez firmę Zoll Medical), służącego do potwierdzania lub wykluczania STEMI.

Dane uzyskano od wszystkich pacjentów zgłaszających ból w klatce piersiowej lub duszność, u których wykonano automatyczną analizę zapisu EKG przy pierwszym kontakcie medycznym od stycznia 2010 r. do stycznia 2012 r. Pacjenci mieszkali w rejonie szpitala w Laval w prowincji Quebec.

Nieuzasadnioną mobilizację zdefiniowano jako polecenie uzyskania gotowości zespołu pracowni hemodynamiki, które wynikało z niediagnostycznego zapisu EKG (uniesienie odcinka ST zostało wykluczone przez dwóch niezależnych kardiologów). Błąd ludzki zdefiniowano jako nieuzasadnione skierowanie do pracowni hemodynamiki przez ratownika medycznego, natomiast błąd urządzenia polegał na nieprawidłowym, automatycznym rozpoznaniu STEMI na podstawie zapisu EKG.

Badacze zidentyfikowali 155 pacjentów spełniających kryteria badania i posiadających kompletne dane. Łącznie u 19 spośród tych pacjentów (12%) zarejestrowano zapis EKG, który prowadził do nieuzasadnionej mobilizacji zespołu pracowni hemodynamiki, co jest porównywalne z częstością 9% do 12%, podawaną w piśmiennictwie.

U 120 pacjentów (83%) ostatecznie rozpoznano STEMI, natomiast u ośmiu pacjentów (5%) wystąpił fałszywie dodatni zapis EKG.

U 19 pacjentów z nieuzasadnionym skierowaniem do pracowni hemodynamiki błąd ludzki wystąpił w dziewięciu przypadkach; z czego w sześciu przypadkach jakość zapisu EKG była niska. Błąd urządzenia prowadził do nieuzasadnionego skierowania w 10 przypadkach; z czego w pięciu przypadkach przy częstości rytmu serca >140 uderzeń na minutę.

Na podstawie tych wyników można założyć, że wprowadzenie prostych zmian w kryteriach kwalifikowania, takich jak wyłączanie pacjentów z tachykardią oraz pouczenie ratowników o odrzucaniu zapisów EKG o niskiej jakości, może znacząco poprawić jakość opieki i rozsądne wykorzystanie zasobów – stwierdził Potter.

Dobrze zapowiadający się „nowy, prosty system”

Współprowadzący sesję dr Michel Le May (University of Ottawa Heart Institute, Ontario) stwierdził, iż ta praca „przesunęła granicę” oraz „wprowadza nowy sposób radzenia sobie z mobilizacją zespołu pracowni hemodynamiki”.

Współprowadzący sesję dr Jean G. Diodati (University of Montreal, Quebec) stwierdził w wywiadzie dla heartwire: „to fascynujące, że względnie prosty system, taki jak ten, może pomóc w uzyskaniu mniejszego odsetka nieuzasadnionej mobilizacji”. W czasach rozproszenia systemu opieki zdrowotnej „bardzo ważnym celem jest jak najniższy odsetek nieuzasadnionej mobilizacji” – dodał.

Badanie to wskazuje, że dobrym sposobem zmniejszania liczby fałszywie dodatnich rozpoznań i nieuzasadnionych mobilizacji jest kierowanie chorych z tachykardią do szpitalnych oddziałów ratunkowych (w celu analizy zapisu EKG przez lekarza), zamiast bezpośrednio do pracowni hemodynamiki.

Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Piśmiennictwo:

1. Potter BJ, Mansour S, Matteau A, et al. Rate of inappropriate catheterization laboratory activation using an automated system of pre-hospital STEMI diagnosis. Canadian Cardiovascular Congress 2012; Niedziela, 28 października 2012 r.; Toronto, Ontario.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.