Z ręką na pulsie

Lekarze z PPOZ: NIE dla umów "in blanco" z NFZ

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia nie chcą podpisywać umów z NFZ na kontraktowanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej na cały rok 2013, w zaproponowanej formie. Twierdzą, są to umowy mowy in blanco na okres jednego roku, ale z ustalonym finansowaniem tylko na pierwsze 5 miesięcy.

Tak zareagowali lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia na podpisane przez prezes NFZ z 5 grudnia br. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ).

Wg lekarzy rodzinnych zaproponowana przez NFZ umowa budzi wiele wątpliwości i stwarza możliwość wprowadzenia niekorzystnych zmian w czasie jej trwania. PPOZ wyraża jedynie chęć podpisania umowy z NFZ na świadczenie porad lekarskich tylko na okres pięciu miesięcy, tj. do dnia 31 maja 2013 roku.

Lekarze z PPOZ protestują także przeciwko zmianom, które nakładałyby na nich oraz na pielęgniarki POZ obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń milionów pacjentów dziennie wraz z pobieraniem oświadczeń. Centralny Wykaz Ubezpieczonych nie jest w pełni przygotowany, a to może znacząco utrudniać udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 stycznia 2013 r.

Dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prowadzonego przez NFZ ma umożliwić System eWUŚ (System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców). Pozwoli to, zdaniem NFZ, szybko zweryfikować uprawnienia pacjenta do korzystania ze świadczeń. Testy tego systemu wykazały jednak, że blisko 10% pacjentów może mieć trudności z udokumentowaniem posiadanego ubezpieczenia. A to może także oznaczać niższe finansowanie z NFZ dla lekarze POZ.

Rzecznik prasowy NFZ dodaje, że treść owego zarządzenia prezesa NFZ została uzgodniona z przedstawicielami PPOZ oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Zarządzenie to przewiduje, że świadczenia wykonane między 1 stycznia a 31 maja 2013 r. będą rozliczane bez uwzględnienia danych z eWUŚ, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów faktycznie uprawnionych do świadczeń. – Po dokonaniu analizy realizacji umów w pierwszych miesiącach 2013 r. Fundusz przedstawi propozycje zmian w finansowaniu świadczeń w POZ wynikające ze skutków wprowadzenia nowych przepisów (...) – czytamy w zarządzeniu. Spotkanie lekarzy POZ z NFZ w tej sprawie odbędzie się w kwietniu.

 

Źródło: nfz.gov.pl, mp.pl, klr.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.