Z ręką na pulsie

Minister Zdrowia o sukcesach w roku 2012 i planach na rok 2013

Stabilizacja systemu refundacji oraz rekordowa liczba leków innowacyjnych wprowadzonych na listę refundacyjną – to sukcesy resortu zdrowia. W planach jest skuteczne wdrożenie eWUŚ oraz reforma NFZ.

Rok 2012 był rokiem wielu sukcesów – uważa minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Dzięki sześciokrotnej aktualizacji listy leków refundowanych udało się ustabilizować system refundacyjny. Rekordowa była też liczba leków innowacyjnych, które udało się wprowadzić na listę, co umożliwiło dostęp do nowoczesnych insulin, nowoczesnego leczenia stwardnienia rozsianego bądź łuszczycy. Ale to nie wszystko – na opinię Departamentu Lekowy oraz Rady Przejrzystości czekają leki dla chorych na cukrzycę oraz wykorzystywane w terapii czerniaka.

Ustawa refundacyjna wymaga jednak wielu korekt. Minister zdrowia, świadomy wad ustawy, uważa jednak, że cel został osiągnięty. Wg niego udało się pozyskać środki finansowe i pojawiły się szanse na wprowadzenie na listę refundacyjną leków, o których wcześniej nie można było nawet pomyśleć.

Do innych sukcesów minister zdrowia zaliczył proces kontraktowania, który przebiegł bez większych zakłóceń i pozwolił szpitalom i placówkom medycznym płynnie rozpocząć pracę w 2013 r.

Minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz określił także główne zadania resortu zdrowia na rok 2013. Będzie to skuteczne wdrożenie systemu eWUŚ, umożliwiającego weryfikację ubezpieczenia online, przedstawienie projektu reformy NFZ oraz rozpoczęcie programu refundacji in vitro.

Wdrożenie systemu eWUŚ to ogromna korzyść dla pacjentów, którzy będą mogli przyjść do lekarza bez żadnych dokumentów poświadczających prawo do świadczeń, a jedynie z dowodem osobistym, oraz dla pracowników służby zdrowia, którzy będą mogli sprawdzić status ubezpieczonego. System zaczął funkcjonować 1 stycznia, i chociaż nie bez problemów, wszyscy się do niego przyzwyczajają.

Kolejnym etapem prac resortu będzie przedstawienie projektu ustawy wprowadzającej reformę NFZ. Arłukowicz podkreślił, że Fundusz zostanie zdecentralizowany. Wzmocnieniu ulegnie rola regionów tak, by mogły podejmować szczegółowe decyzje względem lokalnej polityki zdrowotnej. Powstanie też odrębna instytucja, która będzie zajmować się wyceną świadczeń. Obecnie robi to NFZ.

Nic nie stoi także na przeszkodzie, by od 1 lipca ruszył program zdrowotny umożliwiający refundację in vitro. Na razie jest on analizowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Resort zdrowia szykuje także nowelizację ustawy refundacyjnej. Szczegóły nie są jednak znane, gdyż trwają rozmowy z różnymi środowiskami, by uwzględnić ich opinie.

W 2013 r. powinny zakończyć się również prace nad projektem dającym możliwość wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie będą to jednak drastyczne zmiany.

A jak Państwo oceniają dokonania resortu zdrowia w minionym roku?

 

Źródło: media

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.