Z ręką na pulsie

Nie będzie zmian w prawie dla szpitali jednodniowych

Po koniec roku powrócił temat wprowadzenia, planowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obowiązku posiadania izby przyjęć w szpitalach jednodniowych świadczących usługi chirurgiczne. 

Dodatkowo pojawiły się także głosy dotyczące konieczności posiadania przez placówki tego rodzaju aptek szpitalnych. Miało to być wymogiem przy kontraktowaniu przez szpitale jednodniowe świadczeń medycznych na rok 2013. Fundusz argumentował, że w ten sposób zamierza wprowadzić w życie równomierne obciążenie pracą szpitali publicznych i prywatnych.

Dla prawie 300 placówek w Polsce posiadających umowy w zakresie chirurgii jednego dnia oraz opieki dziennej – o ile nie mają one podpisanych wieloletnich kontraktów z Funduszem, bo tych nie wolno zmieniać w trakcie ich trwania – obowiązek wprowadzenia takich rozwiązań, ze względu na krótki czas oraz wysokie koszty, mógłby wiązać się nawet koniecznością zamknięcia działalności.

Tymczasem według opinii Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zostały określone szczegółowe wytyczne, dotyczące zasad urządzania szpitali jednodniowych. Wśród nich znalazły się także wymagania odnośnie zespołu pomieszczeń, w których pacjent przyjmowany jest do szpitala. Są to: punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia, pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala, co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a jeżeli placówka nie ma osobnej izby przyjęć dla oddziału położnictwa, musi zapewnić osobne pomieszczenie przyjęć dla kobiet ciężarnych. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia powyższy przepis jednoznacznie sugeruje, że nie ma wymogu tworzenia pełnej izby przyjęć w szpitalu jednodniowym.

Podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o konieczność tworzenia aptek. W tym przypadku przepisy ustawy o działalności  leczniczej mówią, że w placówkach, w których brakuje apteki szpitalnej, tworzy się po prostu dział farmacji szpitalnej pełniący jej funkcję.

Jak poinformował nas Krzysztof Bąk rzecznik prasowy Ministra Zdrowia, w 2013 r. nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w omawianym zakresie.

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.