Z ręką na pulsie

Lekarzu POZ nie odsyłaj pacjentów po zaświadczenia do specjalisty. NFZ cię nie ukarze

Ledwie minęły dwa tygodnie nowego roku, a lekarze rodzinni znów odsyłają przewlekle chorych pacjentów po zaświadczenie do specjalisty i oferują im leki ze 100-proc. odpłatnością. NFZ krytykuje takie postępowanie.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej żądając od przewlekle chorych pacjentów zaświadczeń od specjalistów, powołują się na przepisy ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rozporządzeniu ministra zdrowia. Przepisy te mówią o konieczności dostarczania przynajmniej raz w roku zaświadczenia od specjalisty informacji o stosowanych przez pacjenta lekach oraz zalecanym poziomie refundacji. Rzecznik prasowy pomorskiego NFZ takie działanie lekarzy POZ określa nadinterpretacją. Dodaje także, pacjent chory na przewlekłą chorobę musi odwiedzić specjalistę raz na jakiś czas. Jednakże wymaganie takich zaświadczeń dlatego, że minął rok od ostatniej wizyty, wydłuża i tak długie kolejki do specjalistów. Lekarze POZ powinni kierować się zdrowym rozsądkiem niż kurczowo przestrzegać zapisów rozporządzenia. NFZ jest świadomy tego problemu i zapewnia, że lekarze, którzy mino braku uaktualnionego zaświadczenia od specjalisty wypiszą receptę z refundacją, na pewno nie będą karani.

Rzecznik prasowy pomorskiego NFZ zwraca także uwagę, że przy wystawianiu recept na leki refundowane, w przypadku każdego lekarza uprawnionego do wystawiania takich recept, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, warunkiem koniecznym jest dysponowanie udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia. Przepisy nie ograniczają jednak kompetencji zawodowych i autonomii decyzji lekarzy POZ jeżeli chodzi o diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych. Co więcej, lekarz POZ, któremu pacjent przedstawi zaświadczenie od specjalisty, może samodzielnie zweryfikować zasadność zaordynowanych leków. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności prawnej i zawodowej za skutki podjętej w związku z ordynowaniem leku decyzji.

Źródło: gp24.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.