Doniesienie naukowe

Krwawienie do światła pęcherzyka żółciowego jako powikłanie leczenia antykoagulacyjnego – opis przypadku klinicznego.

Nawiązując do prezentowanego streszczenia wykładu pana prof. Janusza Kłoczko na temat powikłań stosowania leczenia antykoagulacyjnego przedstawiamy ciekawy przypadek kliniczny krwawienia do światła pęcherzyka żółciowego u pacjenta stosującego doustny lek przeciwzakrzepowy.

Doustne antykoagulanty to szeroko stosowane leki wśród pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, czy naczyniowymi. Na świecie najczęściej stosowanym lekiem z tej grupy jest warfaryna. Zagrażającym życiu powikłaniem chirurgicznym terapii jest krwawienie do przewodu pokarmowego. W przypadku przedawkowania leku najczęściej dochodzi do krwawienia do światła jelita cienkiego. Do opisywanego przypadku krwawienia do światła pęcherzyka żółciowego, może dojść jedynie po urazie, w przypadku guzów nowotworowych, czy w koagulopatiach.

Opisywany pacjent, leczony przewlekle z powodu migotania przedsionków (leczony warfaryną w dawce 10 mg/dzień) przyjęty został do szpitala z powodu bólu brzucha i nudności. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym oraz tomografii komputerowej stwierdzono powiększony pęcherzyk żółciowy, z obecnością krwiaka w świetle oraz obrzękniętą ścianą, bez obecności kamieni. Ze względu na brak urazu w wywiadzie, stosowane leczenie oraz wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych (m. in. wskaźnik INR = 4,5) postawiono rozpoznanie – samoistne krwawienie do światła pęcherzyka żółciowego w przebiegu leczenia antykoagulacyjnego.

Leczenie obejmowało: odstawianie doustnego antykoagulantu, wyrównanie zaburzeń koagulologicznych (przetoczenie świeżo mrożonego osocza), wykonanie przezskórnej cholecystostomii, włączenie heparyny drobnocząsteczkowej. W piątym dniu leczenia pacjent został wypisany w stanie ogólnym i miejscowym dobrym. W trzecim tygodniu usunięto dren.

Autorzy artykułu opisują niezwykle rzadki przypadek krwawienia do przewodu pokarmowego w postaci krwawienia do światła pęcherzyka żółciowego. W ten sposób zwracają uwagę na stosunkowo częste powikłanie leczenia przeciwkrzepliwego. W każdym przypadku pacjenta stosującego profilaktykę przeciwzakrzepową, z objawami brzusznymi, należy rozważyć ryzyko krwawienia. Zastosowanym przez autorów leczeniem był przezskórny drenaż pęcherzyka żółciowego. W opisanym przypadku równorzędne byłoby wykonanie cholecystektomii, jednak wydaje się że w przypadku zaburzeń krzepnięcia u opisywanego pacjenta wykonanie drenażu było postępowaniem obarczonym mniejszym ryzykiem powikłań. Kolejnym elementem wartym uwagi było włączenie heparyn drobnocząsteczkowych. Do zalet heparyn drobnocząsteczkowych zaliczamy między innymi mniejsze ryzyko powikłań, lepszą biodostępność oraz przewidywalny profil działania. Ze względu na powyższe zalety nie ulega wątpliwości zasadność postępowania w opisywanym przypadku.

Piśmiennictwo:

Spontaneous hemocholecyst depend to warfarin, emerge as acute cholecystitis. K.R. Serin, et al. Surg Chron 2012; 17(3): 211-212.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.