Z ręką na pulsie

NFZ może naruszać prawa chorych i RPP nic do tego

NFZ nie udziela pomocy medycznej i w związku z tym rzecznik praw pacjenta nie może sprawdzać czy narusza prawa chorych. 

W połowie zeszłego roku Śląski Uniwersytet Medyczny zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o wszczęcie postępowania przeciwko NFZ o naruszanie zbiorowych interesów pacjentów po tym jak NFZ wypowiedział jednemu ze szpitali klinicznych umowę na świadczenia medyczne. Wg władz szpitala NFZ taką decyzją pozbawił pacjentki z rakiem piersi i dzieci z nowotworem tarczycy pomocy onkologicznej. Szpital był bowiem jedynym w regionie, który świadczył takie usługi.

RPP odmówił jednak wszczęcia postępowania. Uczelnia zaś postanowiła zgłosić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie. Zdaniem prawników szpitala, RPP powinien w obronie praw chorych wszcząć postępowanie wobec NFZ, gdyż ten działał bezprawnie. Zastępca rzecznika praw pacjenta wyjaśniła jednak, że urząd który reprezentuje nie ma kompetencji dociekania dlaczego NFZ rozwiązał kontrakt ze szpitalem i jakie to przyniosło skutki dla pacjentów.

WSA oddalił skargę uczelni. Sąd powołał się na art. 59 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. W myśl jego zapisów naruszenie zbiorowych praw chorych może nastąpić tylko poprzez bezprawne działanie lub zaniechanie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Jak nie trudno się domyślić takimi podmiotami są tylko placówki medyczne. Wg sądu NFZ nie udziela pomocy medycznej, więc z formalnego punktu widzenia rzecznik praw pacjenta nie jest uprawniony sprawdzać zasadność jego decyzji.

Źródło: esculap.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.