Z ręką na pulsie

MZ: w umowach należy określić obowiązki szkoleniowe lekarzy

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat w sprawie konieczności uwzględniania w umowach postanowień dotyczących prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług medycznych. 

Sprawa dotyczy lekarzy pełniących i niepełniących funkcji kierownika specjalizacji a sprawujących opiekę nad lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne.

W umowach cywilnoprawnych (kontraktach) zawieranych z lekarzami w jednostkach szkolących należy wyraźnie określić obowiązki szkoleniowe.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę, że zawieranie stosownych postanowień w umowach cywilnoprawnych dotyczących obowiązków pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub nadzorowania realizacji staży kierunkowych jest konieczne.

„ …lekarze, którzy mają zawarte umowy cywilnoprawne (kontrakty) są często zobowiązani do opieki nad lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne, pomimo, iż nie są oni formalnie kierownikami specjalizacji swych szkolących się kolegów, ale nadzorują np. jedynie realizację przez nich staży kierunkowych.”

 

Więcej na mz.gov.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.