Doniesienie naukowe

Większe ryzyko w przypadku pacjentów z towarzyszącym rozpoznaniem AF

Dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

Artykuł przedstawia informacje o gorszych rokowaniach pacjentów zgłaszających się do oddziałów pomocy doraźnej z innych przyczyn niż migotanie przedsionków, u których schorzenie to współistnieje niż chorych z migotaniem przedsionków jako podstawowym rozpoznaniem.

Toronto, Kanada. Jak wskazują wyniki nowej analizy, u pacjentów z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation, AF), zgłaszających się do oddziałów pomocy doraźnej z powodu innych objawów, istnieje większe ryzyko zgonu niż u chorych z migotaniem przedsionków jako podstawowym rozpoznaniem [1]. Naukowcy sugerują, że pacjenci na pogotowiu z drugorzędową (a nawet kolejną) diagnozą w postaci migotania przedsionków stanowią odrębną kohortę z innym klinicznym przebiegiem w stosunku do pacjentów z migotaniem przedsionków jako głównym powodem wizyty na oddziale pomocy doraźnej.

W jednoośrodkowym, retrospektywnym badaniu kohortowym poprowadzonym przez dr Clare Atzema (University of Toronto, Ontario) udział wzięło 416 pacjentów pomocy doraźnej z potwierdzonym w EKG rozpoznaniem towarzyszącego migotania przedsionków. Wyniki zostały opublikowane w 2013 r. w lutowym wydaniu czasopisma Academic Emergency Medicine. Średni wiek chorych wyniósł 80,3 roku a u dwóch trzecich pacjentów stwierdzono w wywiadzie uprzednie migotanie/trzepotanie. Spośród tych pacjentów, najczęstszą pierwotną diagnozą stwierdzoną w oddziale pomocy doraźnej była zastoinowa niewydolność serca (12%), zapalenie płuc (6%), ból w klatce piersiowej oraz nierozpoznany ból w klatce piersiowej (6%). Innymi rozpoznaniami były ostry zespół wieńcowy, incydenty naczyniowo-mózgowe, upadki oraz infekcje dróg moczowych.

Jeżeli chodzi o pacjentów zgłaszających się na pogotowie z drugorzędowym rozpoznaniem AF, to 7,7% z nich zmarło w szpitalu, 10,3% zmarło w ciągu 30 dni, 17,1% zmarło w ciągu 90 dni, a 33,4% w ciągu roku. Natomiast dla 266 pacjentów z pierwszorzędowym rozpoznaniem migotania przedsionków na pogotowiu śmiertelność wyniosła: szpitalna − 1,9%, 3,6% w ciągu 30 dni, 6,1% w ciągu 90 dni, a 11% w ciągu roku. W skorygowanej analizie nie odnotowano istotnie zwiększonego ryzyka zgonu w ciągu 90 dni wśród pacjentów, którzy zgłosili się na pogotowie z alternatywną diagnozą w stosunku do migotania przedsionków (HR 2,75, 95% CI 1,24-6,11).

„Odkryliśmy, że ci pacjenci charakteryzowali się niezwykle wysokim współczynnikiem śmiertelności, zarówno ogólnej, jak i  w stosunku do pierwotnego rozpoznania migotania przedsionków na oddziale pogotowia”, mówią Atzema i koledzy. „Wydaje się, że pacjent z migotaniem przedsionków, jako diagnozą wtórną wyraźnie różni się co do rokowania od tego z pierwotnym rozpoznaniem migotania”.

Co do przyszłości badań, autorzy podkreślają, że badania kliniczne często koncentrują się na chorych z pojedynczymi objawami i wykluczają tych z wieloma chorobami współistniejącymi. Jednak w praktyce klinicznej u dużego odsetka pacjentów występuje połączenie przewlekłych chorób towarzyszących: migotania przedsionków z zastoinową niewydolnością serca lub migotania przedsionków z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Jak piszą autorzy, „takie populacje chorych są niedobadane, pomimo dużej częstości występowania tych schorzeń i potrzebne są badania z udziałem pacjentów ze współistniejącymi wieloma chorobami, a także potwierdzenie, że współwystępowanie tych chorób w momencie wizyty na pogotowiu też ma wpływ”.

Higher risks for patients with secondary AF diagnosis − Michael O'Riordan, Autor tłumaczenia: Dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Piśmiennictwo:

1. Atzema CL, Lam K, Young C, Greene-Kester N. Patients with atrial fibrillation and an alternative primary diagnosis in the emergency department: a description of their characteristics and outcomes. Acad Emerg Med 2013; 20:193-199. 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.