Z ręką na pulsie

MZ: strategia zmian z opiece zdrowotnej

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano graficzny opis zmian w systemie opieki zdrowotnej na lata 2012-2015. 

Diagnozę sytuacji panującej z służbie zdrowia przedstawiono z trzech punktów widzenia:

pacjenta

 • Nierównomierny dostęp do usług medycznych
 • Długi czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne

lekarza

 • Brak możliwości planowania rozwoju zawodowego w powiązaniu z rzeczywistymi potrzebami zdrowotnymi
 • Brak wpływu na kształtowanie polityki zdrowotnej województwa

systemu opieki zdrowotnej

 • Nieefektywny system finansowania świadczeń zdrowotnych
 • Brak wpływu regionów na rozwój własnej infrastruktury medycznej
 • Brak czynników motywujących do poprawy jakości świadczeń
 • Nieefektywna wycena świadczeń.

W realizacji planów na lata 2012-2015 rysują się cele w trzech newralgicznych obszarach: lecznictwa, refundacji i informatyzacji, w których ma dojść do poprawy efektywności i wprowadzenia udogodnień informatycznych. Jednym z kroków na drodze do poprawy sytuacji jest reforma NFZ, która obejmuje:

 • likwidacja centrali NFZ
 • nowe metody taryfikacji świadczeń
 • weryfikacja jakości i efektu leczenia
 • regionalne mapy potrzeb zdrowotnych
 • nowe zasady inwestycji.

Po planowanych zmianach oczekuje się efektywniejszego finansowania (obiektywnej wyceny procedur medycznych, kontraktowanie według rzeczywistych potrzeb pacjentów, kontraktowanie leczenia kompleksowego oraz premiowanie placówek medycznych za jakość i efekt leczenia) oraz dostosowania do potrzeb (stworzenie map potrzeb zdrowotnych regionów, kontrola rozwoju systemu opieki zdrowotnej na poziomie regionu i kraju, wpływ samorządów i pacjentów na rozwój opieki zdrowotnej w regionie, zrównoważony rozwój infrastruktury medycznej w regionach).

Więcej na: mz.gov.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.