Z ręką na pulsie

Reforma NFZ: powrót do kas chorych?

Likwidacja centrali NFZ, więcej kompetencji dla wojewódzkich funduszy oraz nowy Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który przejmie obowiązki wyceny świadczeń oraz kontroli jakości świadczeń – to najważniejsze punkty planu zmian w systemie ochrony zdrowia.

System ochrony zdrowia w Polsce wymaga radykalnych zmian. Jedną z nich ma być reforma NFZ przewidująca m.in. likwidację centrali NFZ. Wolą resortu jest, by w jej miejsce powstał urząd, który będzie nadzorował funkcjonowanie regionalnych oddziałów NFZ, a w przyszłości ewentualnie także innych niepublicznych płatników.

Kolejną proponowaną zmianą jest "wyprowadzenie wyceny świadczeń poza obszar płatnika". Wyceny świadczeń będzie dokonywał UUZ, jako niezależna agencja. Płatnik na wycenę nie będzie miał żadnego wpływu.

Kolejnym elementem planu jest weryfikacja jakości leczenia i premiowanie najefektywniejszych świadczeniodawców.

Nowością jest też idea stworzenia regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego. Obecnie planowanie usług odbywa się z poziomu centrali. Zdaniem ministra zdrowia lepiej będzie, gdy te kompetencje przejmą regiony.

Piątą propozycją jest zbudowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie, co ma realnie przełożyć się na racjonalne wydatkowanie pieniędzy i ułatwić życie pacjentom. Resort zdrowia chce zmienić obecną sytuację kiedy to różne podmioty inwestują w ochronę zdrowia, a dopiero potem starają się uzyskać kontrakt z NFZ. Chce, by potencjalny inwestor miał informację, że to, co planuje wybudować lub kupić, rzeczywiście będzie w przyszłości potrzebne i będzie kontraktowane przez płatnika publicznego. W procesie biznesowym da mu to gwarancję dla biznesplanu. Mapa zapotrzebowania zdrowotnego pomoże też samorządom ustalać własne plany zdrowotne związane z profilaktyką oraz stworzyć lepszą zdrowotną politykę regionalną.

Proponowane przez resort zdrowia zmiany nie są powrotem do przeszłości. 16 nowych oddziałów to nie będą znane nam kasy chorych. Ministerstwu nie chodzi o to, by 16 regionów ze sobą konkurowało o pacjenta i składkę zdrowotną. Składka będzie przyjmowana centralnie i centralnie będzie rozdzielana na regiony.

Do najważniejszych zmian w reformie systemu lecznictwa, zdaniem Ministra Zdrowia, należy zaliczyć:

  • ustawę o działalności leczniczej (już wprowadzoną)
  • zmiany dotyczące konsultantów krajowych
  • zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej
  • projektowane ustawy o zdrowiu publicznym oraz o szpitalach klinicznych
  • projektowaną ustawę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Drugim obszarem zmian jest system refundacji i wprowadzona już ustawa o refundacji, trzecim zaś – informatyzacja systemu. A tu wymienić trzeba system eWUŚ, elektroniczne karty pacjenta, karty wydawane lekarzom, e-recepty, system zapisywania się do lekarza przez internet.

Z słów Arłukowicza wynika, że resort nie chce zmian przeprowadzać chaotycznie. Na temat proponowanych zmian wypowiedzieć się może każdy przesyłając swoje na adres reformanfz@mz.gov.pl

Efektem wszystkich zaproponowanych zmian ma być lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, wyższa jakość leczenia oraz wpływ regionów na rozwój ochrony zdrowia.

Źródło: rp.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.