Z ręką na pulsie

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock: wszystko jest, brakuje tylko kontraktu

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock; są wybitni lekarze, jest najnowocześniejsza diagnostyka, są wolne łóżka oraz długa kolejka pacjentów oczekujących na diagnozowanie i leczenie. Mimo to szpital nie przyjmuje pacjentów – nie ma kontraktu NFZ. 

Placówka, będąca w Polsce i Europie Środkowowschodniej liderem kardioonkologii, przestała przyjmować planowych pacjentów onkologicznych do chirurgii onkologicznej, urologii. Wstrzymane są też planowe przyjęcia chorych z poważnymi schorzeniami kardiologicznymi, w tym kardioonkologicznymi. Powód: brak kontraktu z NFZ.

Pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę onkologiczną poszukują szpitali, w których szanse powodzenia w leczeniu są największe. Szukają szpitali wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny oraz posiadających najbardziej doświadczoną kadrę medyczną, specjalizującą się w leczeniu poszczególnych schorzeń. Te warunki spełnia Europejskie Centrum Zdrowia Otwock:

  • w szpitalu pracują wiodący w Polsce i uznani na świecie specjaliści w dziedzinie:

kardiologii – prof. Adam Torbicki
onkologii – prof. Tadeusz Pieńkowski
urologii – prof. Andrzej Borówka


chirurgii – prof. Wiesław Tarnowski
ginekologii onkologicznej - prof. Mariusz Bidziński i inni

  • ECZ Otwock to jedyny w Polsce prywatny szpital z klinikami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w którym kształcą się lekarze z Polski i zagranicy
  • w ECZ Otwock działa Wschodnioeuropejski Oddział International Cardio Oncology Society – ECZ Otwock jest liderem kardioonkologii w Europie Środkowowschodniej
  • do ECZ Otwock trafiają najtrudniejsze przypadki chorych na nowotwory, u których, z powodu powikłań kardiologicznych, nie można podjąć tradycyjnej terapii oferowanej przez inne placówki w regionie. To dla wielu z pacjentów oznacza przerwanie leczenia.
  • szpital wdrożył najnowocześniejsze metody leczenia i organizacji leczenia – leczenie w trybie opieki ambulatoryjnej oraz procedur jednodniowychograniczenie hospitalizacji w leczeniu onkologicznym, np. w chemioterapii;
  • ECZ Otwock oferuje profesjonalną i kompleksową opiekę oraz diagnostykę na najwyższym poziomie;

Szpital jest gotowy do prowadzenia programów profilaktycznych, świadczeń ambulatoryjnych, doskonałej, szybkiej i nowoczesnej diagnostyki oraz kompleksowego leczenia w zakresie od chirurgii, poprzez radioterapię, onkologię kliniczna, chemioterapię aż po opiekę psychoonkologiczną, wsparcie fizjoterapeutów i edukację zdrowotną

Aparatura diagnostyczna ECZ pozwala diagnozować najtrudniejsze przypadki onkologiczne:

- jedyny na Mazowszu i pierwszy w Polsce 3-teslowy rezonans magnetyczny wyposażony w podwójny nadajnik RF i 32 niezależne kanały odbiorcze
- 128 rzędowy tomograf komputerowy wraz z opcją wirtualnej koronarografii, kolonoskopii
- pierwszy w Polsce 3D mammograf cyfrowy z opcją tomosyntezy obrazu i wiele innych technologicznych światowych nowinek medycznych
- badania wykonywane są szybko, co skraca czas oczekiwania na wynik przy całkowitym wyeliminowaniu lub znaczącej redukcji (w zależności od metody) dawki promieniowania jonizującego

  • ECZ oferuje pacjentom komfortowe warunki pobytu – w pokojach 1- i 2-osobowych, z łazienkami, w zabytkowym obiekcie, okolonym pięknym parkiem i świeżym powietrzem przedwojennej miejscowości uzdrowiskowej.

 

Cechy opisujące szpital to cechy wymienione przez Ministra Bartosza Arłukowicza podczas przemówienia o zmianach w onkologii i budowie w Polsce sieci leczenia raka, wygłoszonym podczas debaty VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów (11.02.2013)

Decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia, który przyznał na ten rok kontrakt na leczenie szpitalne o ok.30% niższy niż w roku poprzednim, pacjenci planowi zgłaszający się do Europejskiego Centrum Zdrowia nie są do szpitala przyjmowani, choć szpital dysponuje możliwością podjęcia się ich leczenia. Łóżka na oddziałach stoją puste, blok operacyjny wyposażony w nowoczesne sale operacyjne – stoją, a pacjenci czekają w kolejkach.

W szpitalu pacjenci zapisywani są na terminy lipcowe i dużo dalsze. Nie odbywają się planowane operacje w ramach leczenia szpitalnego w ramach hospitalizacji. Mimo to szpital przez umowę z NFZ jest zobowiązany do utrzymywania dyżurujących zespołów lekarskich i pielęgniarskich. I dyżury te utrzymuje cały czas.

– W szpitalu – także w pierwszych dniach maja – będziemy utrzymywać pełną gotowość do przyjęcia pacjentów. Będziemy mogli wykonywać zabiegi ratujące życie. Innych pacjentów niestety nie będziemy mogli przyjąć – mówi dr Anna Kieszkowska-Grudny – Dyrektor Zarządzający ECZ Otwock.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock jest szpitalem prywatnym. Należy podkreślić, że dla systemu zdrowia prywatny świadczeniodawca (taki jak ECZ Otwock) nie kosztuje więcej, gdyż NFZ za określone procedury medyczne płaci szpitalowi prywatnemu co najwyżej tyle samo, co publicznemu. To ostateczny argument, który dyskryminację szpitali prywatnych czyni nieracjonalną i szkodliwą – tak dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla pacjentów.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock – wielospecjalistyczny szpital prywatny z rozszerzoną specjalnością onkologiczno-kardiologiczną został otwarty 7 września 2010 roku. W zespole lekarskim pracują uznani w Polsce i na świecie specjaliści – profesorowie Andrzej Borówka, Tadeusz Pieńkowski oraz Adam Torbicki. Pacjentami są przyjeżdżający z całej Polski chorzy na nowotwory, u których kardiologiczne przeciwwskazania uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnej terapii. ECZ wyposażone jest w najwyższej jakości aparaturę diagnostyczną, w tym jedyny na Mazowszu 3-teslowy rezonans magnetyczny, wyposażony w podwójny nadajnik RF i 32 niezależne kanały odbiorcze.

ECZ Otwock jest pierwszym i jedynym prywatnym szpitalem z klinikami CMKP w Polsce, szkolącym lekarzy w kilku specjalnościach: urologii, kardiologii, chorób wewnętrznych i onkologii. Lekarze, jak i studenci medycyny, mają tu także unikatową możliwość szkolenia w Instytucie Technik Wirtualnych, w którym do treningów wykorzystywane są wirtualne symulatory zabiegów laparoskopowych urologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych, ale także kardiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej.

W ECZ Otwock został powołany Wschodnioeuropejski Oddział Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologicznego (ICOS).

Utworzenie ECZ Otwock zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja przesłana przez Biuro Prasowe ECZ Otwock

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.