Z ręką na pulsie

Kiedy lekarz powinien ujawnić tajemnicę zawodową?

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące pacjenta, które uzyskał na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania fizykalnego. Co jednak, gdy lekarz dowie się czegoś, co zagraża bezpieczeństwu samego chorego lub innym osobom?

Pewna pani doktor przyjęła 50-letniego pacjenta, który trafił do niej z przeziębieniem. Mężczyzna był z zawodu kierowcą autobusu. Podczas badania okazało się, że pacjent niedosłyszy, stale przyjmuje leki mogące wpływać na zdolność koncentracji i prowadzenia pojazdów oraz miewa zawroty głowy. Dalsze jego zatrudnienie w charakterze kierowcy było niebezpieczne dla niego samego i narażało na niebezpieczeństwo inne osoby. Czy w takiej sytuacji pani doktor powinna powiadomić kogoś o stanie zdrowia tego pacjenta?

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje dotyczące pacjenta, a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. W przytoczonym przykładzie oczywiste jest, że informacje uzyskane przez Panią Doktor są objęte tajemnicą zawodową. Niemniej art. 40 ust. 2 pkt 3 tej ustawy mówi, że lekarz może ujawnić tajemnicę zawodową, gdy jej „zachowanie może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób”. Nie ma tutaj wątpliwości, że dalsza praca tego pacjenta w charakterze kierowcy zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, gdyż może – na skutek zaburzeń koncentracji czy zawrotów głowy – doprowadzić do wypadku drogowego. W takich okolicznościach lekarz może ujawnić tajemnicę zawodową.

Zaleca się, by lekarz najpierw porozmawiał z pacjentem i poinformował, że w takim stanie zdrowia kontynuowanie dotychczasowej pracy jest niemożliwe. Lekarz oczywiście powinien odnotować to w dokumentacji medycznej. Następnie powinien rozważyć komu może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową. W tej sytuacji będą to starosta lub pracodawca, którzy z kolei mogą skierować pracownika na odpowiednie badania lekarskie, zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym W jakim zakresie lekarz może ujawnić tajemnicę zawodową pracodawcy pacjenta lub staroście? Odpowiedź również znajdziemy w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty – „ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie”. Co znaczy, że lekarz może ujawnić jedynie to, co jest w danych okolicznościach konieczne, by zapobiec zagrożeniu. W opisanym przypadku wystarczy, że lekarz powiadomi starostę lub pracodawcę pacjenta o konieczności skierowania konkretnego pacjenta na badania zdrowotne w celu określenia zdolności do kierowania pojazdem. Lekarzowi nie wolno informować o rozpoznaniu czy przyjmowanych przez pacjenta lekach.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.