Z ręką na pulsie

Dyrektorzy szpitali publicznych nie mają prawa do nagrody jubileuszowej

6 sierpnia 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że zgodnie z ustawą kominową kierownikowi szpitala przysługuje jedynie wynagrodzenie miesięczne w ograniczonej wysokości, nie należy się im zatem nagroda jubileuszowa.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu złożył skargę kasacyjną do SN w sprawie uzyskanej przez byłego już dyrektora placówki nagrody jubileuszowej. Sąd Najwyższy w wyroku ogłoszonym w dniu 6 sierpnia 2013 roku orzekł, że dyrektorzy szpitali publicznych nie mają prawa do nagrody jubileuszowej. Na oficjalne uzasadnienie orzeczenia Sądu trzeba jeszcze poczekać, ale w czasie rozprawy Sąd podkreślił wynagrodzeniowy charakter nagrody jubileuszowej i zgodnie z przepisami Ustawy kominowej stwierdził, że kierownikom szpitali publicznych przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. W przypadku szeregowych pracowników jest inaczej – przy wypracowaniu określonego stażu pracy przysługują im nagrody jubileuszowe, ale oni nie podlegają Ustawie kominowej.

Ustawa kominowa została uchwalona w 2000 roku, aby ograniczyć wysokość zarobków osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Obecnie maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dyrektora SP ZOZ nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: medicalnet.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.