Z ręką na pulsie

Od września nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2013 r. obowiązywać zacznie nowa lista leków refundowanych. W projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia znalazły się 23 nowe produkty, w tym leki dla chorych na nowotwory. Dopłaty dla pacjenta spadną dla 324 produktów, a w przypadku 298 wzrosną.

W porównaniu do X obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2013 r. projekt XI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

1) Do obwieszczenia dodane zostaną 23 nowe produkty (nowe kody EAN), w tym:

   a) lek zawierający kwas zolendronowy (1 kod EAN) we wskazaniu: prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

Wprowadzana zmiana ma na celu objęcie refundacją substancji czynnej, co przełoży się na zwiększenie dostępności leczenia.

2) Dla 1 substancji czynnej (2 kody EAN) rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją, tj.:

   a) insulinum glargine o wskazanie: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).

3) Na skutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej w obwieszczeniu nie znajdzie się 12 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Są to następujące substancje czynne: azytromycyna, kwas folinowy, estradiol, montelukast, ropinirol, simwastatyna, tramadol.

4) Dla 47 produktów zawierających 20 substancji czynnych wynegocjowano obniżki urzędowych cen zbytu: – od 35,56 zł do 10 groszy

5) Dla 5 produktów zawierających 3 substancje czynne wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: – od 4,30 zł do 11,23 zł

6) Zgodnie z projektem XI obwieszczenia w porównaniu do X obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2013 r.:

   a) dla 324 produktów (333 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 37,01 zł do 1 grosza

   b) dla 298 produktów (326 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 grosza do 37,69 zł

   c) dla 399 produktów (403 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek ceny detalicznej brutto – od 39,57 zł do 1 grosza

   d) dla 217 produktów (226 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost ceny detalicznej brutto – od 1 grosza do 11,91 zł

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Zwiększy się dostępność leczenia w ramach chemioterapii:

   a) refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający kwas zolendronowy (1 kod EAN) stosowany w onkologii we wskazaniu: Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

   b) refundacją zostaną objęte leki zawierające gemcytabinę (22 kody EAN) we wskazaniu: Nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po standardowej chemioterapii lub z opornością na leczenie standardowe we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowane do rozpoznań wg ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85.

2) Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii:

   a) zmieni się opis programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”, w ramach którego refundowane są substancje czynne fingolimod i natalizumab. Zmiana w treści programu obejmuje możliwość zastosowania obu substancji czynnych po nieskutecznej, rocznej terapii z zastosowaniem octanu glatirameru. Dotychczas można było stosować te leki jedynie po nieskutecznej, rocznej terapii interferonem beta. Zmiana umożliwia wdrożenie leczenia w II linii również u pacjentów, którzy byli wcześniej nieskutecznie leczeni octanem glatirameru.

   b) refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne idarubicynę (2 kody EAN) oraz temozolamid (6 kodów EAN).

3) Na skutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej w obwieszczeniu nie znajdzie się 1 produkt zawierający winorelbinę obecny w poprzednim obwieszczeniu w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii. Produkt ten posiada refundowane odpowiedniki, więc jego usunięcie nie wpłynie na dostęp pacjentów do leczenia w ramach chemioterapii.

4) Dla 4 produktów zawierających dacarbazynę wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu od 19,36 zł 77,51 zł.

Więcej informacji na mz.gov.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.