Z ręką na pulsie

Inwestycje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym

W piątek, 4 października 2013 r., o godz. 12:00, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, zaplanowana jest uroczystość otwarcia obiektów wybudowanych i wyposażonych w ramach projektów współfinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na uroczystość zapraszają: Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Szpitala. 

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II realizowane są dwa inwestycyjne projekty, które zostały dofinansowane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.2. Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Obydwa projekty, tj. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, ze względu na ich znaczenie dla mieszkańców Województwa Małopolskiego, zostały wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Wartość całkowita projektów przekracza kwotę 138 mln PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi ponad 116 mln PLN.

W ramach projektu pn. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych powstał Budynek D o charakterze badawczo-leczniczym oraz Budynek „A” tzw. konferencyjno-administracyjny. Zmodernizowano także Budynek „0” (budynek tzw. starej pralni). W ramach projektu przewiduje się nie tylko uruchomienie nowych kierunków i miejsc służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale również rozwój działalności naukowej placówki. Część naukowo-badawcza projektu ma na celu prowadzenie badań w nurcie medycyny translacyjnej oraz innowacyjne wdrażanie ich wyników dotyczących chorób cywilizacyjnych.

W ramach drugiego projektu inwestycyjnego pn. Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej wybudowano Budynek E z lądowiskiem dla śmigłowców, a także Budynek C, stanowiący zaplecze techniczne dla funkcjonowania Medycyny Ratunkowej. W ramach Centrum Medycyny Ratunkowej planuje się przyjmowanie i leczenie chorych w stanach zagrożenia życia w ostrych schorzeniach narządów klatki piersiowej, serca i naczyń.

Informacja prasowa przesłana przez Biuro Marketingu i Promocji Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.