Z ręką na pulsie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – co warto wiedzieć przed wdrożeniem?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) niedługo stanie się rzeczywistością. Każda placówka medyczna jest bowiem ustawowo zobowiązana do wdrożenia i prowadzenia dokumentacji medycznej wszystkich pacjentów w formie elektronicznej. Pomimo wielu informacji na temat prawnych, technicznych i merytorycznych aspektów stosowania rozwiązań informatycznych w placówkach medycznych, podmioty lecznicze mogą czuć się zagubione w obliczu skomplikowanego procesu wdrożenia narzędzi do EDM. Jak przygotować się do wdrożenia? Co należy mieć na uwadze wybierając oprogramowanie? Poniżej krótkie know how dla managerów ochrony zdrowia mających jeszcze przed sobą ten krok.

Zakres wdrożenia - zapytaj fachowca

Przed planowanym wdrożeniem oprogramowania należy przede wszystkim określić zakres informatyzacji placówki. Co należałoby zinformatyzować – czy wystarczy tylko licencja na stanowiska dla rejestracji i gabinetów lekarskich, czy warto także zinformatyzować „część szarą” – księgowość, magazyn czy finanse? Placówkom medycznym ciężko poruszać się w ofercie rozwiązań systemów do obsługi placówek medycznych dostępnych na rynku, jeśli nie posiadają we własnej strukturze doświadczonych pracowników IT. Stąd tak ważne jest wybranie zaufanego producenta lub firmy partnerskiej, która pomoże dobrać odpowiedni do potrzeb indywidualnej przychodni system i doradzi obszary, które warto zinformatyzować, przeprowadzi wdrożenie oraz zaoferuje profesjonalną obsługę powdrożeniową. Warto wtedy zadać potencjalnemu wykonawcy pytania o zakres planowanej współpracy i poprosić o obowiązkową wstępną analizę przedwdrożeniową. Podczas samego wdrożenia niezwykle istotne we współpracy z firmą informatyczną jest określenie harmonogramu prac zespołu wdrożeniowego tak, aby nie kolidował on z wewnętrznym rozkładem funkcjonowania placówki (harmonogram lekarzy i przyjmowanych pacjentów), co zapewni sprawność wdrożenia, szkolenia personelu oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnego konfliktu interesów grup zaangażowanych w proces.

Analiza przedwdrożeniowa

To strategiczny moment, kiedy określane są indywidualne potrzeby danej placówki medycznej w zakresie systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Tutaj duże znaczenie ma przede wszystkim rozmiar placówki i tym samym – zakres samego wdrożenia. Na tym etapie należy sprawdzić stan własnej infrastruktury technicznej, zadbać o spełnienie odpowiednich wymagań dla sprzętu i oprogramowania, ewentualnie zakupić nowe elementy zaplecza technicznego (np. stanowiska komputerowe, serwer). Ważne, aby tak zaplanować parametry techniczne systemu informatycznego, aby był w stanie zapewnić przechowywanie, używalność i wiarygodność gromadzonej dokumentacji medycznej co najmniej przez okres wymagany prawnie, który standardowo wynosi 20 lat, a w pewnych przypadkach – 30 lat.

W trakcie analizy przedwdrożeniowej dokonywany jest audyt dotychczasowego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów. Kolejno opracowana jest zawartość elektronicznych dokumentów medycznych w zgodzie z powszechnie stosowanym i przyjętym standardem HL7 CDA. Jest to standard wspólnej architektury i spójnego modelu danych medycznych, którego celem jest zapewnienie, by placówki były w stanie wymieniać się miedzy sobą wytworzoną dokumentacją medyczną.

Główne etapy analizy przedwdrożeniowej:

1. Określenie liczby licencjonowanych stanowisk oraz charakteru prac personelu

2. Określenie możliwości infrastruktury technicznej, inwentaryzacja sprzętu

3. Audyt aktualnej dokumentacji medycznej i dopasowanie nowych standardów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Ochrona danych wrażliwych pacjentów

System informatyczny do przetwarzania danych osobowych oraz wrażliwych danych medycznych musi spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. Dlatego w procesie wdrażania EDM kluczową rolę pełni dokument wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Jego celem wg GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) jest wskazanie działań, jakie należy wykonać, oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych. Dokument ten musi uzyskać akceptację kierownictwa placówki oraz zostać udostępniony wszystkim odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych.

Jak dobrać odpowiednie oprogramowanie?

Celem lekarza jest leczenie pacjentów, dlatego programy muszą być proste i intuicyjne, tak aby absorbowały jak najmniej czasu podczas wizyty. Mają być narzędziem, które usprawnia, a nie utrudnia pracę. Managerowie placówek medycznych przed wdrożeniem konkretnego rozwiązania informatycznego zadają sobie podstawowe pytania - „Czy system jest elastyczny i pozwala na dopasowanie do konkretnych potrzeb mojej placówki? Czy usprawni pracę zatrudnionego u mnie personelu?”. Na rynku do wyboru jest wiele różnych rozwiązań, jednak najbardziej optymalne są takie, które już na starcie proponują wszelkie niezbędne funkcjonalności do kompleksowego zarządzania placówką, ułatwiają pracę personelu oraz usprawniają procesy biznesowe w placówce.

Źródło: medicalonline.pl

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.