Doniesienie naukowe

Stres emocjonalny w momencie diagnozy cukrzycy typu 2 prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych – obserwacje z badania ADDITION-Denmark

Celem badania ADDITION-Denmark było sprawdzenie powiązania pomiędzy stresem emocjonalnym a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i śmiertelnością z każdej przyczyny wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 wykrytą w badaniach przesiewowych. Dodatkowo naukowcy badali czy kontrola metaboliczna i stosowanie się do zaleceń lekarzy odnośnie stosowania leków może po części wyjaśniać te zależności.

Badanie ‘follow-up’ objęło 1522 pacjentów w wieku 40-69 lat, u których wykryto cukrzycę typu 2 wyniku badań przesiewowych prowadzonych w latach 2001-2006 w duńskim ramieniu badania ADDITION (Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive Treatment in People with Screen-Detected Diabetes in Primary Care). Zdrowie psychiczne było mierzone na początku badania przy użyciu narzędzia Mental Health Inventory 5 (MHI-5). Jest to narzędzie wykorzystywane do oceny stanu psychicznego osoby badanej i mierzy takie parametry jak: niepokój, depresję, opanowanie, usposobienie i ogólną emocjonalność. Stres emocjonalny określono jako MHI-5 ≤68 (18,2% populacji). Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego były mierzone na początku (baseline) i powtórzone po okresie obserwacji. Informacje na temat śmiertelności, diagnozy przy wypisie ze szpitala oraz terapii przeciwnadciśnieniowej i hipolipemizującej zaczerpnięto z narodowych rejestrów. W analizie statystycznej użyto regresji Coxa.

Pacjenci z emocjonalnym stresem mieli o 1,8 raza większe ryzyko zgonu (HR 1,76, 95% CI 1,23, 2,53) i o 1,7 raza większe ryzyko wystąpienia incydentu CVD (HR: 1,69, 95% CI 1,05, 2,70) w porównaniu z pacjentami, u których wskaźnik MHI-5 wynosił >68. Ogólnie rzecz biorąc, emocjonalny stres nie wpływał na możliwość osiągnięcia celów terapeutycznych jeżeli chodzi o poziom HbA1c, cholesterolu czy ciśnienie krwi lub na przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących stosowania leków obniżających ciśnienie krwi i poziom lipidów.

Autorzy badania wnioskują, że pacjenci, u których w momencie diagnozy cukrzycy występował stres emocjonalny mieli wyższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych niż ci, u których taki stres nie wystąpił.

Piśmiennictwo:

  1. Dalsgaard, E.-M., Vestergaard, M., Skriver, M.V., Maindal, H.T., Lauritzen, T., Borch-Johnsen, K., Witte, D., and Sandbaek, A. (2014). Psychological distress, cardiovascular complications and mortality among people with screen-detected type 2 diabetes: follow-up of the ADDITION-Denmark trial. Diabetologia.
  2. nationalmssociety.org

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.