Doniesienie naukowe

Uspokajające dane na temat dabigatranu u pacjentów chirurgicznych

Najnowsze dane z badania RE-LY wykazały, że stosowanie dabigatranu wiąże się z podobnym odsetkiem powikłań krwotocznych i zatorowych, jak w przypadku warfaryny, nawet wśród pacjentów poddanych pilnej lub poważnej operacji.

Hamilton, Ontario. Nowe dane z badania RE-LY rozwiewają obawy dotyczące powikłań krwotocznych u pacjentów przyjmujących dabigatran, kierowanych do operacji [1]. Badanie opublikowane 14 czerwca 2012 roku na łamach Circulation wykazało, że stosowanie zarówno dabigatranu, jak i warfaryny wiąże się z podobną częstością występowania krwawień i powikłań zakrzepowych, nawet u pacjentów poddawanych pilnej lub poważnej operacji.

Główny badacz – dr Jeffrey Healey (McMaster University, Hamilton, Ontario) skomentował wyniki badania dla heartwire: „Na ogół lekarze chętnie stosują dabigatran, lecz istnieją obawy dotyczące ryzyka krwawień u pacjentów poddawanych operacjom, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że nie można kontrolować działania przeciwkrzepliwego dabigatranu, i że nie istnieje dla niego antidotum. To wzbudza niepokój chirurgów, zwłaszcza w przypadku nagłych operacji. Z artykułu wynika, że wskaźnik krwawień okołozabiegowych przy stosowaniu dabigatranu nie wydaje się być podwyższony w porównaniu z warfaryną, a w niektórych sytuacjach jest nawet niższy. Nawet w przypadku nagłych operacji, pacjenci przyjmujący dabigatran nie krwawią bardziej niż chorzy stosujący warfarynę. A w bazie danych mamy ponad 7500 operacji – to olbrzymia ilość informacji”.

Zalety krótkiego okresu półtrwania

Dr Healey powiedział, że profil działania nowych antykoagulantów jest lepiej dopasowany do operacji niż warfaryna, ponieważ mają one krótszy okres półtrwania. „To znaczy, że pacjenci mogą przerwać terapię bliżej operacji niż w przypadku stosowania warfaryny. Ogranicza to do minimum czas bez leczenia przeciwkrzepliwego, co może obniżyć ryzyko udaru. Pozwala również uniknąć przeciwzakrzepowej terapii pomostowej. Ponadto, po wznowieniu leczenia nowymi antykoagulantami szybko osiąga się terapeutyczny efekt antykoagulacyjny – w ciągu 12–14 godzin, lecz to jest już temat na inny artykuł.”

Dr Healey wyjaśnił, że zalecany czas wstrzymania terapii dabigatranem zależy od funkcji nerek i typu planowanej operacji. „Jeśli nerki pacjenta funkcjonują prawidłowo i poddawany jest on operacji o niskim ryzyku krwawienia, można zaprzestać podawania dabigatranu na 24 godziny przed nią. Natomiast, jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek i planowana jest operacja neurochirurgiczna, w której ryzyko krwawień jest wysokie, wtedy należałoby odstawić dabigatran około pięć dni przed operacją. Istnieją jasne wskazania do takiego postępowania”.

Prezentowana analiza podaje częstotliwość krwawień z badania RE-LY w okresie od siedmiu dni przed operacją do 30 dni po zabiegach inwazyjnych przeprowadzonych u 4591 pacjentów. Wśród nich, 24,7% badanych stosowało dabigatran w dawce 110 mg, 25,4% – w dawce  150 mg i 25,9% przyjmowało warfarynę. Procedury obejmowały implantacje stymulatora lub kardiowertera (10%), zabiegi dentystyczne (10%), procedury diagnostyczne (10%), operacje zaćmy (9%), kolonoskopie (9%) i wymiany stawu (6%).

Pacjentom z grupy dabigatranu ostatnią dawkę leku podano średnio na 49 godzin przed zabiegiem w porównaniu z 114 godzinami u pacjentów z grupy warfaryny. Terapię pomostową z wykorzystaniem heparyny zastosowano u 28% chorych leczonych warfaryną i 16% chorych leczonych dabigatranem. Częstotliwość krwawień okołozabiegowych była zbliżona w trzech grupach.

Wskaźnik poważnych krwawień u pacjentów poddanych operacji

Rodzaj operacji

Dabigatran 110 mg (%)

Dabigatran 150 mg (%)

Warfaryna (%)

Wszystkie

3,8

5,1

4,6

Pilne

17,8

17,7

21,6

Prawdopodobieństwo przeprowadzenia zabiegu lub operacji w ciągu 48 godzin było czterokrotnie wyższe u pacjentów przyjmujących dabigatran niż u pacjentów leczonych warfaryną. Jeśli chodzi o powikłania zakrzepowo-zatorowe, u 0,5% pacjentów stwierdzono wystąpienie pierwszorzędowego punktu końcowego (udar lub zatorowość systemowa) w okresie okołooperacyjnym.

W towarzyszącym artykule redakcyjnym [2] dr David Garcia (University of New Mexico, Albuquerque, Nowy Meksyk) i dr Christopher Granger (Duke University, Durham, Karolina Północna) zauważyli, że w ciągu dwóch lat trwania badania bardzo często wykonywano zabiegi inwazyjne, co uwypukla wagę kliniczną problemu. Podkreślili również „bardzo niskie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych potwierdzające wcześniejsze badania obserwacyjne, w których to ryzyko było niskie przy krótkoterminowym przerwaniu leczenia przeciwkrzepliwego”.

Autorzy zauważają także, że wskaźniki krwawień, zbliżone w grupie dabigatranu i warfaryny, nawet w przypadku pilnych operacji, „powinny uspokoić osoby zaniepokojone niemożnością pomiaru działania przeciwkrzepliwego i brakiem antidotum dla dabigatranu. Mimo, że obydwa elementy byłyby przydatne, ich brak nie powinien faworyzować warfaryny na podstawie danych z badań klinicznych”.

Badacze podsumowali, że obecna analiza „potwierdza początkową hipotezę mówiącą, że nowe, krócej działające doustne antykoagulanty uproszczą procedury zawieszania terapii z powodu planowanych, inwazyjnych zabiegów”.

Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Piśmiennictwo:

1. Healey JS, Eikelboom J, Douketis J, et al. Peri-procedural bleeding and thrombotic events with dabigatran compared to warfarin: Results from the RE-LY randomized trial. Circulation 2012: DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.090464. Available at: http://circ.ahajournals.org.

2. David A, Garcia and Christopher B Granger Anticoagulation, Novel agents, and procedur es: Can we „pardon the interruption?” Circulation 2012; DOI: 1161/CIRCULATIONAHA.112.115188. Available at: http://circ.ahajournals.org.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.