Doniesienie naukowe

Całkowita śmiertelność po przezcewnikowej wymianie zastawki aortalnej na poziomie 26%. Dane z rejestru TVT potwierdzają wyniki poprzednich badań

Dane z obserwacji jednorocznej z rejestru TVT (Transcatheter Valve Therapy), który obejmował 5980 pacjentów, wykazały, że 56% pacjentów poddanych przezcewnikowej wymianie zastawki aortalnej (TAVR) przeżyło i nie było rehospitalizowanych z żadnego powodu.

Całkowita śmiertelność w tej grupie była na poziomie 26%, co potwierdzało wyniki otrzymane wcześniej z poprzednich badań. Występowanie udaru mózgu w przeciągu tego roku było na poziomie 3,6% i było znacząco niższe niż w poprzednich badaniach.

Jedynym czynnikiem związanym ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru w odniesieniu do linii bazowej była płeć żeńska. Płeć męska z kolei wiązała się ze zwiększonym ryzkiem śmierci w pierwszym roku. Nie zaobserwowano żadnej zależności pomiędzy śmiertelnością a wiekiem pacjentów – ryzyko zgonu w grupie pacjentów starszych było porównywalne z ryzykiem zgonu w grupie pacjentów młodszych. Średni wiek pacjentów w rejestrze TVT wynosił 85 lat, ale były w nim też osoby w wieku powyżej 95 lat.

Z obserwacji badaczy wynikało także, że wyższe ryzyko zgonu było wśród pacjentów z POChP, z upośledzoną funkcją nerek oraz w tej grupie, która była poddana zabiegowi TAVR z dostępu innego niż tętnica udowa. Pacjenci z grupy wyższego ryzyka mieli podwyższone ryzyko zgonu w ciągu roku w porównaniu z pacjentami z grupy niższego ryzka. Dla osób, dla których współczynnik STS wynosił >15 śmiertelność była na poziomie 40%.W szpitalu współczynnik śmiertelności wynosił 5,3%, a udaru 1,7%.

Współczynnik STS dla wielu nie jest miarodajny. Czasami decyzję o przeprowadzeniu małoinwazyjnego zabiegu podejmuje się podstawie czynników, których STS nie obejmuje. Lekarze powinni dokładnie analizować wszystkie dane, by zdecydować czy skierować pacjenta na zabieg TAVR czy operację na otwartym sercu.

Rejestr TVT jest to narzędzie porównawcze służące monitorowaniu bezpieczeństwa oraz realnych następstw wynikających z przeprowadzenia procedury przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR). Narzędzie to zostało stworzone przez Towarzystwo Torakochirurgów (The Society of Thoracic Surgeons, STS) i American College of Cardiology (ACC).

Metoda TAVR stanowi opcję leczenia dla pacjentów wymagających wymiany zastawki aortalnej, którzy nie mogą być poddani konwencjonalnej operacji chirurgicznej.

Raport TVT obejmuje dane demograficzne, szczegóły procedury, specyfikacje aparatury i adnotacje lekarzy, przez co stanowi bazę danych umożliwiającą wgląd w praktykę kliniczną i następstwa po zabiegu.

Źródło:

One-Year TAVR Mortality and Stroke Data Reassures

STS/ACC TVT Registry

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.