Z ręką na pulsie

Najpopularniejsze używki w polskich szkołach 2014. Zakaz sprzedaży e-papierosów małoletnim

Firmy branży e-papierosowej popierają pilne wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych i płynów zawierających nikotynę małoletnim. Jak wynika z przeprowadzonych badań (2013/2014) , najpopularniejszymi używkami wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest piwo i wódka. 

Polskie firmy branżowe skierowały pismo do Ministerstwa Zdrowia popierające pilne wprowadzenie zakazu sprzedaży e-papierosów i płynów zawierających nikotynę osobom niepełnoletnim. - E-papierosy są używką nikotynową nowej generacji. Odbiorcami naszych produktów i adresatami naszych działań marketingowych są dorośli konsumenci wyrobów tytoniowych, a nie dzieci. Dlatego od wielu lat w setkach sklepów i punktów specjalistycznych konsekwentnie przestrzegamy dobrowolnego zakazu sprzedaży e-papierosów niepełnoletnim – mówi Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy największej europejskiej sieci sprzedaży papierosów elektronicznych eSmoking World. Branżowy eSmoking Institute opracował ranking najpopularniejszych używek wśród młodzieży polskich szkół ponadgimnazjalnych.  

Jak wynika z niezależnych badań Roswell Park Cancer Institute, papierosy elektroniczne może używać 30% uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyznali się w przeprowadzonych ankietach, że w ciągu minionych 30 dni przed badaniem przynajmniej 1 raz użyli e-papierosa. Nowa używka jest jednak mniej popularna wśród młodzieży od papierosów tradycyjnych, do których palenia przyznaje się aż 42% uczniów.  21% uczniów pali tradycyjne papierosy regularnie, a 21% przyznaje, że pali papierosy "tylko" okazjonalnie. 

Choć zjawisko palenia tytoniu przez uczniów występuje w 92,4% polskich szkół ponadgimnazjalnych, najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej szkół ponadgimnazjalnych są jednak napoje alkoholowe. Jak wynika z badania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 72% uczniów przynajmniej raz piło piwo, 68% – wódkę i inne mocne alkohole, a 35% – wino. 

Co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się aż 44% uczniów, a odsetek młodych ludzi, którym zdarzyło się to co najmniej trzykrotnie, wyniósł aż 11%. Jak ostrzegają specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, upijanie się młodych osób - oprócz objawów związanych z zatruciem alkoholem – generuje dodatkowe problemy, takie jak trudności w nauce, skłonność do bójek, przemoc, incydenty kryminalne, przygodne kontakty seksualne, problemy rodzinne i społeczne, wypadki prowadzące do urazów, a nawet zgonów.

Używki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

piwo 72%

wódka 68%

papierosy 42%

wino 35%

e-papierosy 30%

 uzywki

Dane zawarte w informacji i infografice opracowane zostały na podstawie:  1) Badanie Roswell Park Cancer Institute "Rise in Electronic Cigarette Use Among Adolescents in Poland" opublikowane Journal of Adolescent Health 55 (2014); badanie zrealizowane od października 2013 do stycznia 2014 obejmowało grupę uczniów w wieku 15-19 lat z 21 szkół ponadgimnazjalnych w województwach śląskim i pomorskim: łącznie 1970 osób. 2) Badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2013” – zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 2013 roku na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; W badaniu uczestniczyła młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dziennych, bez szkół specjalnych: łącznie 1360 uczniów. 3) Raport „Profilaktyka palenia tytoniu w szkole” Ośrodka Rozwoju Edukacji; opracowany na podstawie wyników anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych  w 445 szkołach promujących zdrowie (IV kwartał 2013) 4) "Analiza zatruć alkoholem na podstawie przyjęć do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w latach 2007-2012", Nowa Pediatria 4/2013.

Piśmiennictwo:

Informacja przesłana przez Press eSmokingWorld http://eSmokingWorld.com

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.