Doniesienie naukowe

STEMI u pacjentów hospitalizowanych – gorsze rokowania

W 2013 roku naukowcy z Uniwersytetu w Północnej Karolinie opublikowali zaskakujące wyniki badań – ryzyko zgonu było wyższe u pacjentów, którzy doznali zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w czasie, kiedy byli hospitalizowani z przyczyny niekardiologicznej niż u tych, którzy doznali STEMI poza szpitalem.

Teraz naukowcy publikują wyniki nowego badania przeprowadzonego w grupie 62000 osób leczonych w setkach szpitali w Kalifornii. Wyniki obu badań są zbieżne. Jak twierdzi George A. Stouffer, szef kardiologii na Uniwersytecie w Północnej Karolinie i główny badacz w zespole, jest to największe badanie przeprowadzone z udziałem pacjentów po zawale serca hospitalizowanych z przyczyny niekardiologicznej. Wyniki opublikowane zostały 16 listopada br. w JAMA (Journal of the American Medical Association).

W badaniu tym przeanalizowano dane 62021 pacjentów ze STEMI leczonych z przyczyn nie związanych z problemami kardiologicznymi w 303 szpitalach w Kalifornii w latach 2008-2011. Spośród tych pacjentów 3068 (4,9%) doznało STEMI podczas hospitalizacji. Badanie wykazało, że do STEMI podczas hospitalizacji częściej dochodziło u osób starszych i kobiet i rzadziej stosowano u nich rutynowe techniki, tj. cewnikowanie serca i angioplastykę. Co więcej, śmiertelność wśród pacjentów, którzy doznali STEMI w czasie pobytu w szpitalu, była 3 razy wyższa niż u pacjentów, którzy doznali STEMI nie będąc w szpitalu.

Stouffer uważa, że jest kilka przyczyn wyższej śmiertelności wśród pacjentów, którzy doznali STEMI podczas hospitalizacji z powodu schorzenia niekardiologicznego. Po pierwsze pacjenci ci są zwykle starsi i obciążeni wieloma chorobami współistniejącymi, jak choroba płuc czy nerek. Po drugie w tej grupie pacjentów rozpoznanie STEMI jest zwykle opóźnione. To zwraca uwagę na dwa obszary, w których opieka nad pacjentami wymaga poprawy.

Piśmiennictwo:

Kaul, P. et al. Association of Inpatient vs Outpatient Onset of ST-Elevation Myocardial Infarction With Treatment and Clinical Outcomes. JAMA 312, 1999–2007 (2014).

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.