Doniesienie naukowe

Nowy biomarker, galektyna 3, daje możliwość oceny ryzyka w przewlekłej niewydolności serca

Kardiomopatii i niewydolności serca towarzyszy zwiększona ekspresja galektyny 3. Wyniki badań prowadzonych na zwierzętach oraz niektórych badań klinicznych sugerują, że może ona odgrywać pewną rolę w progresji niewydolności serca i remodelingu – zauważył dr Dirk J. van Veldhuisen z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen w Holandii podczas spotkania Heart Failure Society of America 2009. Przedstawił on nowe dowody oparte na retrospektywnej analizie danych z badania Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH) [2]. Pokazują one, że wzrost poziomu galektyny 3 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, które są pierwotnymi punktami końcowymi badania.
Badanie COACH, porównujące dwie kompleksowe strategie leczenia z postępowaniem typowym w grupie 1023 chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca, nie wykazało istotnych różnic w częstości występowania pierwotnego punktu końcowego w całej grupie w ciągu osiemnastomiesięcznej obserwacji. Jak wcześniej donosił heartwire, negatywny rezultat badania przypisywano dobrym wynikom leczenia w grupie kontrolnej.
Według badacza w obecnej analizie ryzyko zgonu/hospitalizacji z powodu niewydolności serca było ponad 2,5-krotnie wyższe (p<0,0001) wśród pacjentów z najwyższego kwartyla wyjściowego poziomu galektyny 3 w porównaniu z tymi z najniższego kwartyla, niezależnie od wieku, płci i poziomu peptydów natriuretycznych.
 
Skorygowany* współczynnik ryzyka (hazard ratio, HR) zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca po 18 miesiącach na podstawie poziomu galektyny 3 w poszczególnych kwartylach vs. kwartyl 1 (5,0-15,2 ng/ml)
 
galektyna 3, kwartyle (zakres, ng/mL)
HR (95% CI)
p
kwartyl 2 (15,2–20.0)
1,67 (1,08–2,59)
0,0207
kwartyl 3 (20,0–25,9)
2,08 (1,35–3,21)
0,0010
kwartyl 4 (25,9–66,6)
2,67 (1,74–4,09)
<0,0001
*skorygowany z uwzględnieniem wieku, płci i poziomu peptydów natriuretycznych
 
Całkowite ryzyko zgonu/hospitalizacji z powodu niewydolności serca było dwukrotnie wyższe u pacjentów, u których poziom galektyny 3 wzrósł podczas badania (HR 1,99; 95% CI, 1,63-2,43; p<0,0001). Wzrost ryzyka był wciąż wysoki (HR 1,44; 95% CI 1,12-1,86; p=0,0052), nawet po uwzględnieniu wieku, płci, poziomu peptydów natriuretycznych i funkcji nerek ocenianej na podstawie klirensu kreatyniny (estimated glomerular filtration rate, eGFR).
Zaproszony do dyskusji po prezentacji dr Inder S Anand z Uniwersytetu w Minneapolis przyznał, że wiele badań wskazuje na galektynę 3 jako „obiecujący nowy biomarker w niewydolności serca”. Jednak, jak powiedział, zanim będzie możliwe wykorzystanie jej jako jedynego biomarkera, kolejne badania muszą wyjaśnić związek galektyny 3 z patofizjologią i progresją niewydolności serca i rozstrzygnąć ostatecznie, „czy istotnie galektyna 3 dostarcza ważniejszych informacji prognostycznych, poza tymi, które oferują dostępne obecnie biomarkery”.
 
Piśmiennictwo
1. Van Veldhuisen DJ. Clinical and prognostic value of galectin-3: A novel fibrosis-associated biomarker in patients with chronic heart failure. Heart Failure Society of America 2009 Scientific Meeting; September 16, 2009; Boston, MA. Late-Breaking Clinical Trials 2.
2. Jaarsma T, van der Wal MHL, Lesman-Leegte I, et al. Effect of moderate or intensive disease management program on outcome in patients with heart failure: Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH). Arch Intern Med 2008; 168:316-324.
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.