Doniesienie naukowe

Proponowany podatek od urządzeń medycznych w projekcie reformy ochrony zdrowia wywołuje niepokój wśród producentów urządzeń i kardiologów

Waszyngton. Propozycja wprowadzenia nowego podatku od urządzeń medycznych zaproponowanego w pakiecie reformy służby zdrowia, rozważana właśnie przez amerykańskich ustawodawców, wprowadziła poruszenie wśród liderów przemysłu urządzeń medycznych.
Jak informował heartwire, 7 listopada Kongres przyjął projekt reformy systemu opieki zdrowotnej, który przewiduje wprowadzenie od 2013 roku 2,5-procentowego podatku od urządzeń medycznych. Według licznych źródeł związanych z przemysłem podatek ten kosztowałby producentów urządzeń około 20 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Proponowany podatek oraz próby wypracowania wspólnego stanowiska przez głównych dystrybutorów urządzeń doprowadziły do rozłamu i wycofania się jednej z firm z organizacji producentów.
Producenci urządzeń twierdzą, że podatek zahamuje innowacje i w efekcie doprowadzi do technologicznego wyprzedzenia producentów ze Stanów Zjednoczonych przez firmy z innych krajów. W oświadczeniu przedstawionym 19 listopada dyrektor naczelny (chief executive officer, CEO) firmy Medtronic Bill Hawkins stwierdził, że specjalny podatek lub opłata od urządzeń medycznych „będzie miał [miała] niezmienny wpływ na nasze decyzje inwestycyjne w rozwój nowych terapii oraz światową konkurencyjność. Najważniejsze, że może ograniczać dostęp pacjenta do nowych, ratujących życie technologii medycznych. Jakkolwiek byśmy się starali zmniejszyć te efekty, są one realne i nie powinny być przeoczone [1]”.
Chociaż czołowe towarzystwa kardiologiczne jeszcze nie wydały oficjalnego stanowiska w sprawie proponowanego podatku, członek komitetu doradczego Towarzystwa Angiografii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, SCAI) dr Mark Turco (Washington Adventist Hospita, Takoma Park, Maryland) powiedział heartwire: „Wielu z nas zastanawia się, gdzie producenci urządzeń medycznych znajdą szacowane 20 miliardów dolarów… Jest mało prawdopodobne, żeby przedsiębiorstwa wybrały drogę podwyższania cen urządzeń, w obecnych warunkach [ekonomicznych] byłoby to nie do zaakceptowania. Dlatego martwię się o pacjentów, ponieważ – jeśli pieniądze będą pochodzić z cięć budżetu przeznaczonego na badania i rozwój – zostanie przeprowadzone mniej badań klinicznych”.
Turco zwrócił uwagę na to, że możliwy wpływ dodatkowego podatku na innowacyjność urządzeń pojawia się w momencie, gdy – przynajmniej na polu medycyny sercowo-naczyniowej – „mamy bardzo dobre rezultaty z zastosowania tych urządzeń. Jest to bardzo niekorzystny czas na cięcia w budżecie badań i rozwoju, a stąd prawdopodobnie będzie pochodziło owe 20 miliardów dolarów”.
Dodał: „Biorąc pod uwagę fakt, że wykorzystujemy wysoce zaawansowaną technologię, [kardiolodzy] zostaliśmy włączeni w ten proces [reformę zdrowia] jako podspecjalność, która ostatecznie może zapewnić oszczędności w systemie opieki zdrowotnej. Na pewno istnieje pewna pula środków, które można zaoszczędzić, jednak musimy być rozważni w poszukiwaniu pól do oszczędności” – powiedział. Jak wcześniej donosił heartwire, towarzystwa kardiologiczne walczą też z planami Centrów do spraw Opieki Medycznej (Centers for Medicare & Medicaid Services), które przewidują duże cięcia w wydatkach na wykonywanie badań obrazowych układu sercowo-naczyniowego u osób ubezpieczonych.
Chociaż producenci urządzeń medycznych nie godzą się na nowy specyficzny podatek, to i tak są szczęśliwi, że Kongres nie przychylił się do sugestii Senackiej Komisji Finansów, która proponowała podatek od urządzeń na poziomie około 40 miliardów dolarów w ciągu 10 lat, począwszy od następnego roku. Obecny projekt reformy zdrowia będzie kosztował producentów urządzeń około 20 miliardów dolarów w ciągu 10 lat.
Podatek ten wydaje się nieunikniony, w związku z czym największa waszyngtońska grupa opiniodawcza Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) nakłania ustawodawców do skonstruowania podatku w taki sposób, aby uwzględniał szeroką gamę produktów klasyfikowanych jako urządzenia medyczne i tysiące wytwórni zajmujących się ich rozwojem i produkcją [2].

Jest to bardzo trudny czas na cięcia w budżecie badań i rozwoju, a prawdopodobnie stąd będzie pochodzić owe 20 miliardów dolarów.

Proszący o anonimowość przedstawiciel przemysłu powiedział heartwire, że AdvaMed poprosi ustawodawców o skonstruowanie podatku od urządzeń z wysokością podatku na podstawie klasyfikacji urządzeń według FDA. Prostsze urządzenia, takie jak ortezy ortopedyczne czy narzędzia chirurgiczne, są generalnie mniej rentowne niż skomplikowane urządzenia typu wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca czy wymienialne sztuczne zastawki serca. AdvaMed wnioskuje również, by mniejsze firmy, z rocznym dochodem poniżej 100 milionów dolarów brutto, były zwolnione z opodatkowania lub by przysługiwały im odpowiednie zniżki. Organizacja chce również wprowadzenia w ustawie regulacji umożliwiającej modyfikację oprocentowania, jeśli 2,5-procentowy podatek przyniósłby większy przychód niż oczekiwany.

St Jude rezygnuje
Nie wszyscy są zwolennikami „podatku liniowego”. „Filozoficzne obiekcje” St Jude Medical odnośnie do propozycji AdvaMed dotyczącej podatku liniowego są tak gwałtowne, że firma St Paul wycofuje się z członkostwa w AdvaMed. W liście do kierownictwa AdvaMed z 2 listopada, przedstawionym heartwire przez firmę, Daniel Starks z St Jude CEO zrezygnował z miejsca w radzie nadzorczej AdvaMed i wycofał swoją firmę z członkostwa w stowarzyszeniu. Dotąd żaden z pozostałych członków nie wyraził chęci naśladownictwa St Jude, ale zdecydowana reakcja firmy świadczy o tym, jak nieproporcjonalnie duży wpływ na branżę urządzeń kardiologicznych mogą mieć planowane zmiany podatkowe.

„Dyskutowana przez Kongres struktura opłat od urządzeń medycznych to obszar ostrej wymiany zdań i konfliktowych opinii między członkami AdvaMed” – pisze Starks. St Jude zdradził heartwire, że będzie bronił „samodzielnie kwestii ważnych dla St Jude Medical”.
Nieporozumienia co do sposobu prowadzenia polityki publicznej nie są niczym nowym w przemyśle urządzeń medycznych. Stowarzyszenie Wytwórców Urządzeń Medycznych (Medical Device Manufacturers Association, MDMA) zostało założone we wczesnych latach 90. XX wieku, ponieważ kilka niewielkich firm uważało, że AdvaMed – znana wówczas jako Stowarzyszenie Wytwórców Urządzeń Przemysłu Medycznego (Health Industry Manufacturers’ Association) – nieodpowiednio reprezentuje ich interesy.
 
Piśmiennictwo
1. Medtronic. Medtronic chairman and CEO Bill Hawkins comments on US Senate's revised medical device industry fee proposal [press release]. November 19, 2009. Available: http://wwwp.medtronic.com/Newsroom/NewsReleaseDetails.do?itemId=1258658232716&lang=en_US.
2. AdvaMed. AdvaMed comments on House healthcare reform bill [press release]. November 6, 2009. Available: http://www.advamed.org/MemberPortal/About/NewsRoom/NewsReleases/PR-11809-Healthcare.htm.
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.