Doniesienie naukowe

Porozmawiajmy o seksie. Kardiolodzy powinni doradzać w sferze aktywności seksualnej po zawale serca

Waszyngton, USA. Jak wskazują wyniki nowego badania, aktywność seksualna obniża się w ciągu roku po zawale serca (myocardial infarction, MI) u pacjentów, którym nie udziela się specjalistycznych porad dotyczących tej sfery życia [1]. Mniej niż połowa pacjentów oświadcza, że nie otrzymała żadnej porady dotyczącej życia seksualnego, przy czym kobiety otrzymywały porady rzadziej niż mężczyźni.
„To, czy pacjenci zadbali o otrzymanie wskazówek dotyczących seksu przy wypisie ze szpitala – czynnik pozostający poza ich kontrolą – stanowiło główny wyznacznik utrzymywania aktywności seksualnej rok po zawale serca – powiedziała heartwire główny badacz dr Stacy Tessler Lindau (University of Chicago, Illinois). – Zawarcie w zaleceniach na karcie wypisowej informacji, że aktywność seksualna odgrywa ważną rolę w naszym życiu, nawet u osób po zawale serca, oraz kiedy możliwy jest powrót do tej aktywności, może mieć duży wpływ na rokowanie”, stwierdziła.
Stacy Lindau, profesor położnictwa i ginekologii oraz geriatrii, zaprezentowała wyniki nowego badania podczas sesji naukowej Quality of Care and Outcomes Research in Cardiovascular Disease and Stroke 2010 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association, AHA). Jej zdaniem powrót do aktywności seksualnej jest na ogół bezpieczny dla pacjentów po MI, gdy poczują się lepiej i są zdolni do podejmowania umiarkowanego wysiłku.
 
Na lekarzu spoczywa obowiązek lepszego uświadamiania pacjentów, kiedy bezpiecznie można powrócić do aktywności seksualnej.
 
Wcześniej dowiedziono, że zarówno starsi, jak i młodzi dorośli uznają seksualną sferę życia za ważny czynnik decydujący o zdrowiu i jakości życia. „Uważają oni lekarza za właściwą osobę, do której należy kierować pytania, ale woleliby, żeby to lekarze inicjowali ten temat. Oczekują przyzwolenia na rozmowę dotyczącą tej kwestii”, powiedziała Lindau.
„Zdaniem kardiologów i czołowych organizacji kardiologicznych złotym standardem jest kompleksowa troska o całego człowieka. Wnioski z powyższych badań uświadamiają, jak ważny dla pacjentów jest ten temat i upewniają o konieczności poruszenia tej kwestii w rozmowie z pacjentem. Na lekarzu spoczywa obowiązek lepszego uświadamiania chorych, kiedy mogą bezpiecznie powrócić do aktywności seksualnej”.
 
Lekarze rzadziej rozmawiają o seksie z kobietami niż z mężczyznami
Począwszy od 2007 roku, Lindau i współpracownicy pytali uczestników (1184 mężczyzn i 576 kobiet) badania Translational Research Investigating Underlying Disparities in Recovery from Acute Myocardial Infarction: Patients' Health Status (TRIUMPH) o ich aktywność seksualną przed i po zawale serca. Przed zawałem serca niespełna połowa kobiet (43,1%) i blisko dwie trzecie mężczyzn (64,6%) było aktywnych seksualnie.
Prawie połowa mężczyzn (46,3%) i mniej więcej jedna trzecia kobiet (34,5%) potwierdziła otrzymanie instrukcji dotyczącej powrotu do aktywności seksualnej wśród zaleceń wypisowych. Mniej niż 40% mężczyzn i mniej niż 20% kobiet rozmawiało na temat seksu ze swoimi lekarzami w ciągu roku po przebytym zawale serca.
Aktywność seksualną po roku od przebycia MI zgłosiła większość mężczyzn (67,7%), natomiast wśród kobiet mniej niż połowa ankietowanych (40,6%).
Po przeanalizowaniu przez badaczy danych pod względem wieku, statusu partnerskiego, 6-miesięcznego ryzyka zgonu według skali GRACE, depresji i zdrowia fizycznego w punkcie wyjściowym stwierdzono, że pacjenci, którzy wśród zaleceń wypisowych nie otrzymali wskazówek co do aktywności seksualnej, istotnie częściej informowali o braku tej aktywności w ciągu rocznej obserwacji w porównaniu z osobami, którym udzielono porady (współczynnik ryzyka 1,32 dla mężczyzn i 1,41 dla kobiet).
Jak stwierdziła dr Lindau, wyniki badania dowodzą, że „większość pacjentów po zawale serca jest aktywna seksualnie. Jednak w większości przypadków lekarze nie poruszają z nimi tego tematu. Poza tym znacznie rzadziej są gotowi rozmawiać na temat seksu z kobietami niż z mężczyznami”.
 
Lecz pacjentów kompleksowo pytaj o ich życie seksualne i odpowiednio doradzaj
Lindau i współpracownicy planują ponowną analizę podgrupy badanych, zwłaszcza kobiet, w celu prześledzenia, jakie informacje lekarze przekazywali pacjentom i w jaki sposób chorzy po zawale serca chcieliby otrzymywać zalecenia na temat aktywności seksualnej.
Przykładowo, lekarze często niechętnie dyskutują o seksie z pacjentami starszymi, niebędącymi w związku małżeńskim lub wyznającymi konserwatywne poglądy religijne, powiedziała Lindau. „Jednak w przypadku seksualnej sfery życia stereotypy nie działają. Starsi pacjenci nie muszą być w związku małżeńskim, natomiast mogą mieć bliskiego partnera. Lekarze powinni podejmować ten temat, ponieważ niezadanie pytań dotyczących seksualności pozostawia wiele niedomówień”, dodała.
Poprzednie badanie dotyczące zagadnienia seksualności dowodzi, że młodsi lekarze oraz lekarki lepiej radzą sobie w rozmowach z pacjentami na temat seksu niż ich starsi koledzy i lekarze mężczyźni, powiedziała Lindau.
Według Lindau winę ponoszą nie tylko kardiolodzy, choć do nich badanie było specjalnie adresowane. Jedna z pacjentek z badania TRIUMPH zgłosiła, że ani kardiolog, ani jej doktor ginekolog podczas badania kontrolnego w ciągu roku po MI nie zapytali, jak zawał serca wpłynął na jej życie seksualne.
„Często lekarze są skupieni na ratowaniu życia, a zdrowie seksualne nie stanowi dla nich wartości tak istotnej, jak inne metody zapobiegania progresji choroby wieńcowej”, powiedziała Lindau. To oni jednak powinni wychodzić z inicjatywą i pomagać pacjentom w powrocie do pełnego zdrowia po MI, „na co składa się ocena wcześniejszej aktywności seksualnej i podjęcie działań zmierzających do poprawy wszystkich elementów fizycznego i emocjonalnego samopoczucia”, podsumowała.
 
Piśmiennictwo
1. Lindau S, Gosch K, Abramsohn E, et al. AHA QCOR abstract. Gender differences in loss of sexual activity one year after an acute myocardial infarction. Quality of Care and Outcomes Research in Cardiovascular Disease and Stroke 2010 Scientific Sessions; May 21, 2010; Washington, DC.
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.