Doniesienie naukowe

Badanie Narodowych Instytutów Zdrowia dotyczące stosowania testosteronu u starszych mężczyzn zostało przerwane z powodu zwiększonej częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych

Boston, Massachusetts. Leczenie testosteronem w grupie mężczyzn w wieku powyżej 65 lat, o ograniczonej mobilności wiąże się z podwyższonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca i rozwoju nadciśnienia tętniczego, jak głoszą wyniki badania opublikowanego online 30 czerwca 2010 r. w New England Journal of Medicine [1].
Z powodu zaobserwowanych zdarzeń badanie wspierane przez National Institute on Aging, jeden z organów wchodzących w skład Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health), przerwano w fazie leczenia.
„U mężczyzn obniżenie osoczowego stężenia testosteronu wynikające z procesu starzenia jest związane z redukcją masy mięśniowej, niższą maksymalną siłą mięśni, ograniczeniem wydolności fizycznej i gorszą mobilnością”, piszą dr Shehzad Basaria (Boston University School of Medicine, Massachusetts) i współpracownicy. „W grupie zdrowych mężczyzn w podeszłym wieku wykazano, że suplementacja testosteronu powoduje zwiększenie masy i siły mięśni. Do tej pory nie oceniano u nich bezpieczeństwa ani skuteczności tego typu terapii”.
W celu rozstrzygnięcia tych wątpliwości zaprojektowano badanie Testosterone in Older Men with Mobility Limitations. W badaniu wzięło udział 209 mężczyzn, których zrandomizowano do terapii przezskórnej 10 gramami żelu zawierającego 100 mg testosteronu lub placebo. Zalecono stosowanie żelu raz dziennie przez sześć miesięcy. Oceniano skuteczność terapii, porównując siłę mięśni klatki piersiowej i kończyn dolnych, możliwość chodzenia oraz wchodzenia po schodach.
Średni wiek mężczyzn włączonych do badania wynosił 74 lata. W badanej populacji obserwowano dużą częstość chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i inne choroby układu sercowo-naczyniowego.
Badanie przerwano w fazie leczenia 31 grudnia 2009 r. po ocenie dokonanej przez komitet ds. danych i bezpieczeństwa badania, która wykazała, że spośród 106 mężczyzn otrzymujących testosteron 23 doświadczyło niepożądanego zdarzenia sercowo-naczyniowego w trakcie badania w porównaniu z pięcioma spośród 103 mężczyzn w grupie otrzymującej placebo. Co więcej, siedmiu mężczyzn w grupie testosteronu i tylko jeden w grupie placebo doświadczyli zdarzeń o podłożu miażdżycowym.
Wśród zdarzeń sercowo-naczyniowych obserwowano zawały serca, arytmie, rozwój nadciśnienia tętniczego i jeden zgon, spowodowany prawdopodobnie zawałem serca.
Po przerwaniu badania w grupie pacjentów przyjmujących testosteron odnotowano istotnie większą poprawę siły mięśni klatki piersiowej i kończyn dolnych oraz wydolności podczas testu wchodzenia po schodach z obciążeniem.
 
Konieczne wyjaśnienie
Autorzy badania odnotowują kilka czynników ograniczających możliwość uogólnienia danych o bezpieczeństwie terapii testosteronem, jak np.: niewielka liczebność grupy badanej oraz wiek uczestników. Populacja oceniana w tym badaniu była starsza niż w większości innych badań i częściej obserwowano w niej choroby przewlekłe i ograniczenie mobilności pacjentów.
Zwracają również uwagę, że zarówno lekarze jak i pacjenci, szczególnie starsi mężczyźni, powinni wziąć pod uwagę obserwowane w badaniu działania niepożądane oraz inne informacje dotyczące ryzyka i korzyści terapii testosteronem. Dodają, że konieczne są dalsze badania, aby wyjaśnić wątpliwości co do bezpieczeństwa terapii.
Autorzy tłumaczą, że o wynikach przedstawianego badania mógł zadecydować przypadek, a różnorodność obserwowanych niekorzystnych zdarzeń sercowych opisanych w przedwcześnie zakończonym badaniu stanowi dodatkowe utrudnienie przy wyjaśnieniu opisanych zależności.
Na zakończenie autorzy badania przestrzegają przed ekstrapolowaniem przedstawionych wyników do innych dawek i postaci testosteronu lub innych populacji, „szczególnie młodych mężczyzn z hipogonadyzmem, bez chorób sercowo-naczyniowych lub ograniczeń w mobilności”.
 
Piśmiennictwo:
1. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, et al. Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med 2010. DOI:10.1056/NEJMoa1000485.
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.