Doniesienie naukowe

Obturacyjny bezdech senny bagatelizowany u pacjentów z migotaniem przedsionków

San Antonio, Teksas. Jak donosi wykazano w niewielkim badaniu klinicznym, którego wyniki zaprezentowano na SLEEP 2010, corocznym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu i Towarzystwa Badaczy Snu (American Academy of Sleep Medicine i The Sleep Research Society), do diagnozowania obturacyjnego bezdechu sennego u pacjentów z migotaniem przedsionków powinna być wykonywana polisomnografia (PSG) zamiast stosowania innych przenośnych urządzeń diagnostycznych [1]. Według naukowców przenośne urządzenia mogą niedoszacowywać incydentów bezdechu sennego u pacjentów.
Nieleczony obturacyjny bezdech senny jest istotnym czynnikiem ryzyka migotania przedsionków, ponadto zwiększa ryzyko zachorowania i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, podobnie jak incydentów depresji, podkreślił dr Alexander Blau (Charité Interdisciplinary Center for Sleep Medicine, Berlin, Niemcy), który prezentował wyniki omawianego badania.
Badacze stosowali przenośne urządzenia do monitorowania bezdechu sennego oraz laboratoryjnie wykonali polisomnografię, by oszacować częstość występowania zaburzeń oddechowych podczas snu u 30 pacjentów z migotaniem przedsionków. Do badania włączono 17 mężczyzn oraz 13 kobiet (średnia wieku 62,8 roku; BMI 29,4; LVEF 57,8%). 60% badanych miało utrwalone migotanie przedsionków, natomiast u pozostałych 40% pacjentów stwierdzono napadowe migotanie przedsionków.
Badacze użyli przenośnego urządzenia oceniającego przepływ powietrza przez jamę nosową, ilość ruchów oddechowych, saturacji oraz ECG. Zaburzenia snu były definiowane za pomocą wskaźnika bezdechu i spłyconych oddechów – AHI (apnea-hypopnea index), gdzie punktem odcięcia była wartość 5 w czasie snu. Ponadto wykonywano niezależnie od diagnozy kontrolne badanie polisomnografii w warunkach laboratoryjnych.
Za pomocą polisomnografii zidentyfikowano zaburzenia oddechu podczas snu u 17 spośród 30 badanych (56,7%). W tej grupie 13 chorych miało zaburzenia oddechu łagodnego stopnia (AHI 5–15 na godzinę), natomiast u 4 osób występowały zaburzenia o umiarkowanym stopniu nasilenia (AHI 15–30 na godzinę). Nasiloną senność dzienną (>9 punktów w Skali senności Epworth) stwierdzono u 4 badanych. Zaburzenia oddechu podczas snu zostały potwierdzone za pomocą polisomnografii (AHI 37,3 na godzinę).
Dr Blau zauważył, że u wszystkich badanych pacjentów wskaźnik AHI oszacowany na podstawie polisomnografii wykazał znacznie bardziej nasilone incydenty bezdechu sennego niż przy użyciu przenośnych urządzeń monitorujących.
„Znacząco wyższą częstość zaburzeń oddechu podczas snu obserwowano u pacjentów z migotaniem przedsionków… Zaburzenia oddechu podczas snu oszacowane metodą PSG pozwalają na ocenę nie tylko nasilenia obturacyjnego bezdechu sennego, ale również na ocenę innych czynników ryzyka”, napisali badacze w streszczeniu.
„Poligrafia niedoszacowuje zaburzeń oddychania występujących podczas snu w grupie pacjentów z migotaniem przedsionków”, stwierdził doktor Blau podczas wywiadu. Doktor Blau nie był bezpośrednio zaangażowany w badanie, ale często współpracował z badaczami, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w sesji. Blau dodał, że jest przekonany o konieczności oznaczania wskaźnika AHI u wszystkich pacjentów z migotaniem przedsionków.
Słabość badania według dr. Davida Kuhlmanna (Bothwell Regional Health Center, Sedalia, Missouri) wynika z tego, że badacze nie zdefiniowali dokładnie, jakiego przenośnego urządzenia używali do oceny bezdechu sennego. „Jest to porównanie między polisomnografią a nieokreślonym urządzeniem, które zastosowali. Nie można odnosić go do wszystkich innych urządzeń stosowanych w ocenie bezdechu sennego. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ nie można przeoczyć rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego, jeśli pacjenci mogą odczuć korzyści z leczenia chorobowych zaburzeń snu”, dodał dr Kuhlmann.
 
Piśmiennictwo
1. Sebert M, Blau A, Schoebel C, Fietze I, Penzel T. Occurrence of sleep-disordered breathing in patients with atrial fibrillation: Comparison between portable sleep apnea testing and polysomnogram. SLEEP 2010; June 7, 2010; San Antonio, TX. Abstract 0397.
Obstructive sleep apnea underestimated in AF patients – Jim Kling, Autor tłumaczenia: lek. med. Katarzyna Czerwińska
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.