Doniesienie naukowe

Wzrost częstości stosowania statyn w USA – różnorodne informacje dotyczące chorób sercowo-naczyniowych w raporcie CDC

Hyattsville, Maryland. W nowym rocznym raporcie opublikowanym przez amerykański ośrodek Centers for Disease Control and Prevention's National Center for Health Statistics (CDC) wskazano na zróżnicowany obraz w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego: chociaż choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów w USA, wskaźnik śmiertelności w latach 1999–2009 pozostawał stabilny, a po skorygowaniu go pod względem wieku w okresie 1999–2007 obniżył się o 28% [1]. W tym samym czasie w niektórych grupach wiekowych współczynnik częstości stosowania statyn wzrósł o 10.
Mimo że niektóre czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego wydają się już dobrze kontrolowane, na co wskazuje spadek odsetka osób dorosłych z dużym stężeniem cholesterolu w surowicy (co najmniej 240 mg/dl) z 20% w latach 1988–1994 do 15% w okresie 2005–2008, kontrolowanie innych czynników ryzyka stwarza poważniejsze problemy. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wzrosła w latach 1988–1994 oraz 2005–2008 w grupie wiekowej powyżej 45. roku życia zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, natomiast nie zmieniła się w tym okresie wśród osób w wieku 20–44 lat.
W innym raporcie CDC opublikowanym pod koniec ubiegłego roku, dotyczącym podwyższonego ciśnienia tętniczego wskazano, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego nie uległa zmianie, przy czym dane te dotyczą raczej ostatniej dekady niż 20-letniego okresu obserwacji, przedstawionego w najnowszym raporcie. W publikacji CDC Morbidity and Mortality Weekly Report z początku tego miesiąca zaprezentowano podobne wyniki w zakresie nadciśnienia tętniczego i wskazano, że mimo poprawy kontroli stężenia cholesterolu wciąż tylko jedna trzecia pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu LDL jest prawidłowo kontrolowana. Jednak wartości te ponownie dotyczą okresu niezbyt odległego od chwili obecnej, a ponadto analizowano stężenie cholesterolu LDL, a nie cholesterolu całkowitego.
 
Znaczący, 10-krotny wzrost częstości stosowania statyn w ciągu 20 lat
Jedną ze wskazówek pomocnych w wyjaśnieniu przyczyn poprawy w zakresie kontroli zaburzeń lipidowych może być informacja na temat stosowania statyn, zawarta w nowym raporcie. Częstość stosowania tej grupy leków uległa znacznemu zwiększeniu pomiędzy dwoma wskazanymi okresami (tj. 1988–1994 oraz 2005–2008), a u pacjentów w wieku co najmniej 45 lat wzrost ten był 10-krotny (z 2% do 25%). Dane szacunkowe wskazują, że wśród chorych w wieku 65–74 lat połowa mężczyzn i ponad jedna trzecia kobiet przyjmowała statyny w okresie ostatnich 30 dni.
Kilka wskaźników umożliwia wyjaśnienie wzrostu częstości występowania nadciśnienia tętniczego: odsetek otyłych mężczyzn wśród Amerykanów wzrósł z 19% w latach 1988–1994 do 32% w latach 2007–2008, jednak w raporcie zwrócono uwagę, dając jednocześnie nadzieję na przyszłość, że „nie odnotowano wzrostu tego odsetka po latach 2005–2006”. Podobnie w przypadku kobiet odsetek ten wzrósł z 25% do 35% w tych samych odstępach czasowych, jednak częstość występowania otyłości nie wzrosła w latach 1999–2000 i 2007–2008.
Niepokojące jest jednak to, że odsetek osób z otyłością II stopnia (wskaźnik masy ciała wynoszący co najmniej 35) podwoił się wśród mężczyzn (z 5% do 11%), natomiast wśród kobiet wzrósł z 11% do 18%.
Odsetek otyłych dzieci również wzrastał pomiędzy rokiem 1980 i 1990, jednak od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi u dzieci w grupie od dwu- do pięciolatków – 10%, w grupie sześcio- do 11-latków oraz nastolatków w wieku 12 do 19 lat – 15%.
 
Niewielka poprawa w zakresie aktywności fizycznej oraz w walce z paleniem papierosów
Jak wskazano w raporcie, nieznacznie wzrosła liczba dorosłych, którzy podejmują aktywność fizyczną, wciąż jednak ten odsetek ma wartość niższą od oczekiwanej. W dokumencie zwrócono uwagę, że 22% mężczyzn w wieku co najmniej 18 lat realizowało w 2009 roku zalecenia federalne dotyczące aktywności fizycznej w porównaniu z 19% w roku 1999. Odpowiednio wśród kobiet współczynniki te wynosiły 12% i 16%. To oznacza, że ogólny odsetek osób wykonujących w wolnym czasie ćwiczenia aerobowe oraz wzmacniające mięśnie utrzymuje się poniżej 20%.
Na koniec w raporcie stwierdzono, że od 2004 roku odnotowano „niewielki postęp” w zakresie obniżenia odsetka osób palących wśród uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych i obecnie utrzymuje się on na poziomie 21%.
 
Piśmiennictwo:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Health, United States, 2010. February 16, 2011
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.