Doniesienie naukowe

Korzyści ze stosowania statyn obejmują również pacjentów narodowości chińskiej i południowoazjatyckiej

Genewa, Szwajcaria. Nowe badanie przeprowadzone w Kanadzie wykazało, że przyjmowanie statyn wiąże się z redukcją śmiertelności u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą także w populacji chińskiej oraz południowoazjatyckiej.
Wyniki badania są zachęcające, ponieważ większość z dotychczasowych dużych badań klinicznych dotyczących statyn realizowano z udziałem populacji pacjentów rasy białej. Pojawiały się jednak sugestie, że mogą występować różnice w metabolizmie statyn w zależności od rasy pacjentów, powiedział dla heartwire kardiolog, dr Nathan Brunner (University of British Columbia, Vancouver). Brunner zaprezentował wyniki swoich obserwacji podczas sesji plakatowej na konferencji EuroPRevent 2011.
„Obawialiśmy się, że korzyści wynikające ze stosowania statyn mogą nie dotyczyć mniejszości etnicznych; nasze obawy okazały się jednak bezpodstawne”, przyznał.
 
Przynależność etniczną określono przy użyciu algorytmu analizy nazwiska
Jak powiedział Brunner, w związku z rozwojem urbanizacji i przemysłu częstość występowania cukrzycy w Azji i na subkontynencie indyjskim „wzrasta do rozmiarów epidemii”. Mimo że rzetelne badania kliniczne wykazały, iż w grupie pacjentów z cukrzycą statyny wpływają korzystnie na redukcję śmiertelności zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej, nie było pewności co do tego, czy wyniki obserwacji dotyczące śmiertelności rasy białej można ekstrapolować na inne populacje. Zauważył również, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby badania z randomizacją dotyczące terapii statynami zostały powtórzone wśród pacjentów mniejszości etnicznych.
Brunner wraz ze współpracownikami na podstawie ewidencji prowadzonej przez lekarzy oraz epikryzy kart wypisowych zidentyfikował wszystkich pacjentów z cukrzycą w prowincji British Columbia w latach 1993–2006, „co w publicznym systemie ochrony zdrowia było łatwym zadaniem”, i wykorzystał dane do retrospektywnej analizy kohortowej.
Następnie, stosując algorytm analizy nazwisk, określił przynależność etniczną pacjentów – listę nazwisk Quan przyjęto do identyfikacji osób narodowości chińskiej, a Nam Petichan do ustalenia pochodzenia z Azji Południowej. Brunner podkreślił, że zastosowanie tego algorytmu stanowi jedno z ograniczeń badania w porównaniu z narodowością deklarowaną przez pacjenta. Wszyscy chorzy, których narodowości nie ustalono za pomocą algorytmu, zostali przypisani do rasy białej. Badaczom udało się rozpoznać 14 084 osoby narodowości chińskiej, 9529 pochodzących z Azji Południowej oraz 143 630 pacjentów rasy białej.
W kolejnym etapie badania, korzystając z bazy British Columbia Pharmanet, naukowcy określili grupę pacjentów, którzy w ciągu roku od rozpoznania cukrzycy otrzymali od lekarza zalecenie stosowania statyny.
Jak powiedział Brunner: „Analizowaliśmy śmiertelność, korzystając z bazy wykresów śmiertelności obejmujących całą prowincję. Wykazaliśmy, że zalecenie przyjmowania statyn wiązało się z niższą śmiertelnością dla każdej uwzględnionej przynależności etnicznej: chińskiej, południowoazjatyckiej oraz europejskiej”.
 
Współczynnik ryzyka śmiertelności osób, którym zlecono statyny, w porównaniu z nieotrzymującymi statyn, w zależności od przynależności etnicznej
Przynależność etniczna
Współczynnik ryzyka
95% CI
p
chińska
0,69
0,54–0,88
0,002
południowoazjatycka
0,74
0,56–0,99
0,04
biała
0,68
0,66–0,71
<0,001
 
Przyznał jednak, że redukcja ryzyka zgonu w populacji południowoazjatyckiej przyjmującej statyny była „na granicy istotności statystycznej”.
Brunner zauważył również, że nie było możliwości oceny mocy ani dawki zleconej statyny, czasu trwania terapii, przestrzegania zaleceń co do przyjmowania leków oraz tego, czy zostało osiągnięte docelowe stężenie cholesterolu.
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.