Doniesienie naukowe

Duża częstość nawrotów arytmii i śmiertelność oraz duży odsetek transplantacji serca w grupie pacjentów z bardzo małą frakcją wyrzutową poddanych zabiegowi ablacji z powodu częstoskurczu komorowego

San Francisco, Kalifornia, USA. U pacjentów z bardzo małą frakcją wyrzutową częściej obserwowano wczesne nawroty arytmii po ablacji podłoża częstoskurczu komorowego w porównaniu z pacjentami z małą frakcją wyrzutową. Na podstawie wyników nowego badania w populacji pacjentów z bardzo małą frakcją wyrzutową nawet skuteczna ablacja nie redukuje śmiertelności krótkoterminowej ani ryzyka konieczności przeszczepu serca [1].
„Ablacje podłoża częstoskurczu komorowego często wykonuje się u pacjentów z wcześniej uszkodzonym sercem” – przypomina w rozmowie z heartwire główny autor badania dr Stanley Tung (Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts). – „Ogólnie wyniki badania nie są zdumiewające. Rozumiemy też, że pacjenci poddani ablacji mają dużą rozpiętość frakcji wyrzutowej, również bardzo małe wartości. Na obecnym etapie naszym celem była identyfikacja grupy pacjentów o najgorszym rokowaniu”.
W celu identyfikacji pacjentów, którzy w najmniejszym stopniu odnoszą korzyści z zabiegu ablacji podłoża częstoskurczu komorowego, badacze ocenili wpływ skutecznej ablacji na krótkoterminowe przeżycie pacjentów z małą (zdefiniowaną jako 16–30%) i bardzo małą (£15%) frakcją wyrzutową. Do badania, zaprezentowanego podczas Heart Rhythm Society 2011 Scientific Sessions, włączono 240 kolejnych pacjentów z uszkodzeniem mięśnia lewej komory o etiologii niedokrwiennej i innej, poddawanych pierwszy raz zabiegowi ablacji z powodu nawracającego częstoskurczu komorowego.
W grupie pacjentów z bardzo małą frakcją wyrzutową częściej niż u pacjentów z małą frakcją wyrzutową w ciągu sześciu miesięcy obserwowano istotnie częściej nawracający częstoskurcz komorowy, zgon lub konieczność transplantacji serca. W grupie pacjentów z bardzo małą frakcją wyrzutową częstość nawrotu częstoskurczu komorowego i zgonu/przeszczepienia serca wynosiła odpowiednio 52% i 31%, podczas gdy w grupie z małą frakcją wyrzutową wskaźniki te wynosiły odpowiednio 34% i 9%.
„W przypadku pacjentów z bardzo małą frakcją wyrzutową przyjętych do kliniki w celu ablacji podłoża częstoskurczu komorowego po zabiegu wciąż obserwowaliśmy duży odsetek nawrotów” – twierdzi Tung. – „Co więcej, nawet jeżeli nie dojdzie do nawrotu arytmii, śmiertelność ogólna w tej grupie wciąż jest bardzo duża, również z innych powodów. Wyniki obserwacji w tak obciążonej populacji wskazują, że nawet jeżeli możliwa jest modyfikacja podłoża arytmii, śmiertelność wciąż pozostaje na wysokim poziomie”.
Mimo to, według Tunga, pacjenci z bardzo małą frakcją wyrzutową hospitalizowani z powodu nawrotowego częstoskurczu komorowego dalej mogą odnosić korzyść z zabiegu ablacji w postaci redukcji częstości występowania nawrotów i poprawy jakości życia, co uzasadnia zabieg ablacji w ich przypadku. Poza tym lepsze poznanie rzeczywistych korzyści z zabiegu ablacji podłoża częstoskurczu komorowego być może sprawi, że oczekiwania pacjentów będą bardziej realne. Retrospektywność pracy wymaga powtórzenia badania w celu weryfikacji wyników.
 
Piśmiennictwo
1. Tung S, Tokuda M, Koplan B, et al. Poor short-term survival outcome occurs despite acute successful ventricular tachycardia ablation in patients with ultra-low ejection fraction. Heart Rhythm Society 2011 Scientific Sessions; May 4, 2011; San Francisco, CA. Abstract P01-72.
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.