Doniesienie naukowe

Optymizm u osób starszych może zmniejszać ryzyko wystąpienia udaru mózgu

Ann Arbor, Michigan, USA. Na podstawie badania obserwacyjnego, do którego włączono ponad 6000 Amerykanów w wieku powyżej 50. roku życia, wykazano, że pozytywne nastawienie do życia może stanowić czynnik protekcyjny wobec ryzyka wystąpienia udarów mózgu u osób starszych [1].
Jak donoszą przedstawiciele zespołu badawczego, przy użyciu 16-stopniowej skali oszacowano, że każdy punkt za optymizm koreluje z 9-proc. redukcją ryzyka wystąpienia udaru. „Nasze wyniki są zgodne z dotychczasowymi doniesieniami o korzyściach wynikających z optymistycznej postawy życiowej mającej wpływ na stan zdrowia. Niemniej jest to pierwsza praca, która dowodzi związku między optymizmem a ryzykiem wystąpienia udaru” – tłumaczy prowadzący projekt Eric S. Kim (University of Michigan, Ann Arbor), słuchacz studiów doktoranckich z psychologii klinicznej. Wyniki opublikowano 21 lipca 2011 roku na łamach Stroke.
 
Badanie istotnie wzbogaci dotychczasowe piśmiennictwo
Komentujący badanie dr John C. Barefoot (Duke University School of Medicine, Durham, Karolin Północna), który nie był w nie zaangażowany, powiedział, że ocena związku pomiędzy optymizmem a ryzykiem wystąpienia udaru w populacji Amerykanów „istotnie wzbogaci dotychczasowe piśmiennictwo dotyczące korzyści zdrowotnych wynikających z pozytywnego nastawienia”. „Duża populacja badanych oraz przeprowadzone testy w celu oceny potencjalnie konkurujących wyjaśnień zwiększają wiarygodność badania” – dodał. – „Mniejsze ryzyko wystąpienia udaru wśród optymistów pozostaje w zgodzie z niektórymi poprzednimi doniesieniami w zakresie innych aspektów chorób układu krążenia”.
Dr Stewart Shankman (University of Illinois, Chicago, USA) określił wyniki mianem „intrygujących” i „całkiem wiarygodnych”. „Wydaje się, że pozytywne nastawienie ma naprawdę duży wpływ na zdrowie” – powiedział Shankman, który również nie uczestniczył w badaniu. – „Udar to wyniszczająca choroba, dlatego każde działanie pozwalające ograniczyć ryzyko jej wystąpienia ma znaczenie”.
 
Amerykańskie badanie Health and Retirement Study
Kim wraz ze współpracownikami przeanalizowali zgromadzone w 2006 roku dane psychologiczne i zmienne 6044 kobiet i mężczyzn w starszym wieku, uczestniczących w programie badawczym Health and Retirement Study. Oceniono również dane dotyczące udarów zebrane dwa lata później. U żadnego z uczestników na początku badania nie wystąpił udar mózgu w wywiadzie.
W okresie dwóch lat zarejestrowano 88 udarów. W wieloczynnikowej analizie regresji duża doza optymizmu, oceniana przy użyciu skali Life Orientation Test-Revised, wiązała się z mniejszym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. Każdy dodatkowy punkt za optymizm w skali obejmującej 3–18 punktów w analizie wieloczynnikowej zmniejszał ryzyko względne wystąpienia udaru o 0,91. „Wpływ optymizmu pozostaje istotny nawet po skorygowaniu o ryzyko związane z licznymi socjodemograficznymi, behawioralnymi, biologicznymi i innymi psychologicznymi czynnikami ryzyka” – podkreśla autor badania.
Te wyniki, jak mówi Kim, są kolejnym dowodem na związek optymizmu ze stanem zdrowia. Powszechnym zagadnieniem łączącym aktualnie badania w literaturze, jak twierdzi, jest to, czy „optymizm ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne”. „Większość lekarzy ma świadomość negatywnego wpływu chorób psychologicznych (np. depresji, dużego niepokoju, złości) na stan zdrowia. Mamy nadzieję, że będzie im bliska również idea, że pozytywne stany psychologiczne w sposób niezależny przyczyniają się do dobrego zdrowia” – twierdzi Kim.
Jak dodał, w badaniach klinicznych mechanizmy odpowiadające za tę współzależność są poddawane analizom. „Zgodnie z aktualnie najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem pozytywne nastawienie sprzyja radzeniu sobie z wyzwaniami, zmniejsza możliwość rezygnacji i ułatwia przyjęcie efektywnych rozwiązań, na przykład dotyczących zdrowego stylu życia”.
„Optymiści są mniej podatni na stres, który ma negatywny wpływ na stan funkcjonowania układu krążenia” – podkreśla dr Barefoot. – „Potencjalny problem pojawia się w przypadku nadmiernego optymizmu, który może prowadzić do zdrowotnych i psychologicznych zdarzeń niepożądanych”.
 
Piśmiennictwo:
1. Kim ES, Park N, Peterson C. Dispositional optimism protects older adults from stroke. Stroke 2011; DOI:10.1161/?STROKEAHA.111.613448. Dostepne na: http://stroke.ahajournals.org.
Older optimists may have reduced stroke risk – Megan Brooks, Autor tłumaczenia: lek. Marta Załęska-Kocięcka
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.