Z polskiej perspektywy

Wykorzystanie strategii wczesnego leczenia z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST: wyniki badania CRUSADE Quality Improvement Initiative

Wprowadzenie i cel badania

 • Na podstawie korzyści z wczesnego leczenia inwazyjnego wykazanych w randomizowanych próbach klinicznych, takich jak TACTICS-TIMI 18 i FRISC II, w wytycznych ACC/AHA dotyczących leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE ACS) zalecono wczesną koronarografię u pacjentów z grupy dużego ryzyka.
 • W badaniu CRUSADE Quality Improvement
 • Initiative oceniano stosowanie wczesnej strategii inwazyjnej u pacjentów z NSTE ACS, analizując jej wpływ na śmiertelność.

 

Badana populacja

 • 17 926 pacjentów dużego ryzyka z NSTE ACE (dodatnie markery sercowe i/lub zmiany niedokrwienne w EKG)
 • 248 szpitali w Stanach Zjednoczonych z możliwością cewnikowania serca i rewaskularyzacji

 

Oceniane parametry:

 • stosowanie wczesnej strategii inwazyjnej w ciągu pierwszych 48 godzin hospitalizacji
 • wskaźniki predykcyjne wczesnej strategii inwazyjnej
 • śmiertelność wewnątrzszpitalna

 

Charakterystyka leczenia w ostrym okresie w zależności od wczesnego leczenia inwazyjnego*

Bez wczesnego leczenia
inwazyjnego (n=9889)

Wczesne leczenie
inwazyjne
(n=8037)

P

Kwas acetylosalicylowy

87,7%

93,8%

<0,001
Klopidogrel

26,1%

51,3%

<0,001
Beta-adrenolityk

71,9%

77,7%

<0,001
Heparyna

73,7%

88,8%

<0,001
Inhibitor GP IIb/IIIa

14,2%

50,9%

<0,001

*U pacjentów bez znanych przeciwwskazań

 

Nieskorygowana śmiertelność wewnątrzszpitalna w zależności od wczesnego cewnikowania serca

 

Wnioski

 • Wczesne leczenie inwazyjne jest stosowane u nieco mniej niż połowy pacjentów z NSTE ACS
 • Strategia ta jest częściej stosowana u pacjentów leczonych przez kardiologów, a także u młodszych pacjentów z mniejszą liczbą chorób współistniejących
 • „Nie ulega żadnej wątpliwości, że stosowanie tej strategii wiązało się w badaniu CRUSADE z mniejszą śmiertelnością wewnątrzszpitalną”

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.