Doniesienie naukowe

Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera

Bristol, Wielka Brytania. Wyniki nowego dużego badania obserwacyjnego przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii sugerują, że stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II (angiotensin II-receptor blocker, ARB) istotnie bardziej niż leczenie innymi lekami hipotensyjnymi zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera (Alzheimer's disease, AD) i otępienia naczyniopochodnego [1]. W badaniu ryzyko wystąpienia AD było o 53% niższe w przypadku pacjentów stosujących ARB w porównaniu z chorymi przyjmującymi inne leki hipotensyjne. Wśród chorych otrzymujących inhibitor ACE ryzyko było o 24% niższe.
Dr Patrick G. Kehoe (Frenchay Hospital, Bristol, Wielka Brytania) i wsp. donoszą o swoich obserwacjach w październikowym numerze Journal of Alzheimer's Disease. Dowody biologiczne i pochodzące z badań obserwacyjnych sugerujące korzyść ze stosowania ARBs w postaci redukcji ryzyka wystąpienia otępienia „świadczą o konieczności dokładniejszej oceny tej zależności w przyszłości” – podsumowują dr Kehoe i współpracownicy.
Nowa praca była badaniem kliniczno-kontrolnym zagnieżdżonym, przeprowadzonym w bazie danych podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Badanie zaplanowano w celu oszacowania, czy stosowanie ARBs lub inhibitorów konwertazy angiotensyny (angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEI) koreluje z występowaniem AD, otępienia naczyniopochodnego i innych typów demencji w stopniu większym niż przyjmowanie innych leków hipotensyjnych, w tym antagonistów kanałów wapniowych, β-adrenolityków i diuretyków tiazydowych.
Do analizy włączono 9197 pacjentów, były to osoby mające 60 lat i starsze, diagnozowane między 1997 a 2008 rokiem, z prawdopodobnym lub możliwym  AD (n=5797), otępieniem naczyniopochodnym (n=2186) lub otępieniem o nieokreślonym lub innym typie (n=1214). Dla każdego pacjenta dobrano do czterech pacjentów z grupy kontrolnej, uwzględniając wiek, płeć i region zamieszkania (n=39 166).
Badacze zaobserwowali, że u pacjentów przyjmujących ARBs lub ACEI w porównaniu z osobami leczonymi innymi preparatami występowało niższe ryzyko rozwoju AD, otępienia naczyniopochodnego lub innego otępienia. Zależność była silniejsza w przypadku ARBs niż ACEI.
 
Ryzyko rozwoju otępienia (iloraz szans, 95% CI) u pacjentów stosujących ARBs lub ACEI w porównaniu z pacjentami przyjmującymi inne leki
Punkt końcowy 
ARBs 
ACEI 
Prawdopodobna AD 
0,47 (0,37–0,58)
0,76 (0,69–0,84)
Prawdopodobne otępienie naczyniopochodnego 
0,70 (0,57–0,85)
0,82 (0,75–0,91)
Otępienie nieokreślonego lub innego typu 
0,62 (0,47–0,81)
0,85 (0,75–0,96)
 
Opisywane powiązania nie były zależne od wieku, chorób współistniejących czy wartości ciśnienia tętniczego, co sugeruje niewielki związek ze stanem klinicznym pacjentów, jak twierdzą badacze. Obserwowano też zależność między dawką przyjmowanych ARBs a występowaniem AD (p=0,009). W analizie ograniczonej do chorych przyjmujących tylko ARBs lub ACEI wykazano odwrotną zależność między stosowaniem ARB w monoterapii (OR 0,63; 95% CI: 0,45–0,88), ale nie między stosowaniem ACEI w monoterapii (OR 1,01; 95% CI: 0,91–1,12).
Dr Gustavo C. Román (Nantz National Alzheimer Center, Houston w stanie Teksas, USA), który nie uczestniczył w badaniu, poproszony o komentarz stwierdził, że wyniki „ponownie potwierdzają konieczność kontroli wartości ciśnienia tętniczego, a im wcześniej rozpocznie się kontrolę, tym lepiej”. Dr Román zaznaczył, że „próbował zaszczepić w ludziach świadomość znaczenia prawidłowej kontroli wartości ciśnienia tętniczego, ponieważ mimo braku jasnego mechanizmu wydaje się, że choroby naczyniowe, szczególnie nadciśnienie tętnicze, torują drogę zmianom charakterystycznym dla β-amyloidozy”. „Niezależnie od mechanizmu wielokrotnie wykazano, że choroby naczyniowe, szczególnie nadciśnienie tętnicze, stanowią czynnik ryzyka rozwoju AD” – dodał.
 
Piśmiennictwo

1. Davies NM, Kehoe PG, Ben-Shlomo T, Martin RM. Associations of anti-hypertensive treatments with Alzheimer's disease, vascular dementia, and other dementias. J Alzheimer's Dis 2011; 26:699-708.

ARBs may cut risk of Alzheimer's disease – Megan Brooks, Autor tłumaczenia: lek. Andrzej Cacko
Adaptation in Polish has been done by FaktyMedyczne.pl and has not been reviewed by theheart.org editorial team.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Serwis FaktyMedyczne.pl wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.